«Ανάκληση απόφασης για τις αυξήσεις του νερού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα»

«Ανάκληση απόφασης για τις αυξήσεις του νερού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα»

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 18/9/2017, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε (μόνη της) να προχωρήσει σε τροποποίηση της χρέωσης των καταναλώσεων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και δημόσια εκπαιδευτήρια (απόφαση 687/2017), εγκρίνοντας τη με αριθμό 192/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ.

Οι Ενεργοί Πολίτες επεσήμαναν (κατά την συζήτηση) ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα επιβάλουν υπερβολικές αυξήσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα της πόλης, όπου οι καταναλώσεις είναι μεγάλες λόγω του αριθμού διδασκόντων, διδασκομένων και του διοικητικού προσωπικού.

Οι πρόεδροι του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ (πρώην και νυν) διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους ότι οι καταναλώσεις πουθενά δεν είναι μεγαλύτερες των 600 κυβικών μέτρων ανά τρίμηνο και ανά μετρούμενο ρολόι, άρα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα δημιουργούσαν κανένα επιπλέον κόστος, πράγμα το οποίο αναφέρεται εν μέρει και στην 192/2017 απόφαση της ΔΕΥΑΗ «Η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι, οι καταναλώσεις που καταμετρώνται είναι σαφώς μικρότερες των 4.000 κμ».

Ανατρέχοντας κάποιος στα πρακτικά της συνεδρίασης, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι αναφερθήκαμε ιδιαίτερα σε καταναλωτές όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης και το ΙΤΕ, θεωρώντας αυτονόητο ότι οι καταναλώσεις τους θα είναι μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα με την συγκεκριμένη απόφαση να προκληθεί μεγάλη αύξηση στους λογαριασμούς.

Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή που ισχυρίζεστε, κάνοντας μία απλή έρευνα θα μπορούσατε να το διαπιστώσετε και εσείς.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φέρεται να καταναλώνει περί τα 8.000 κμ ανά τρίμηνο, το ΤΕΙ Κρήτης περί τα 7.500 κμ, το ΙΤΕ περί τα 3.000 κμ αντίστοιχα. Με βάση αυτές τις καταναλώσεις, η πρόσθετη αύξηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΤΕΙ Κρήτης αγγίζει το 300%, ενώ στο ΙΤΕ φτάνει το 65%.

κε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των παραπάνω σας καλούμε:

  1. Να μην εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απόφαση
  2. Να ανακληθεί η απόφαση 687/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Να επιπληχθούν οι εισηγητές για τα ψευδή επιχειρήματα που ανέφεραν κατά την συζήτηση του θέματος