Ανοικτή επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου

Ανοικτή επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου

Δημόσια Διαβούλευση για κυκλοφοριακά θέματα

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Με ανακοίνωση σας, από τις 22-6-2017 (επισυνάπτετε), ενημερώνετε για πέντε αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που άπτονται κυκλοφοριακών θεμάτων και ρυθμίσεων στην πόλη μας και ορίζετε την έναρξη 10ήμερης διαβούλευσης.

Μέχρι και σήμερα 29-06-2017 (έβδομη από το δεκαήμερο) δεν έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, οι προτάσεις της επιτροπής κυκλοφορίας που κατατίθενται προς διαβούλευση. (κατατίθεται αντίγραφο της ιστοσελίδας).

Επειδή τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και οι αποφάσεις θα πρέπει να εκφράζουν τα δημοτικά συμφέροντα, σε ευρύτερο πλαίσιο, και να μην είναι προειλημμένες, θεωρούμε ότι η διαβούλευση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και κυρίως να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

Τα μηνύματα, δεν φαίνεται να είναι καλά, διότι ακόμα και η τυπική διαδικασία της διαβούλευσης δεν φαίνεται να υλοποιείται σωστά. Σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες αλλαγής, τροποποιήσεων κυκλοφοριακών θεμάτων πρέπει να είναι σύμφωνες με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και για το οποίο θα υπάρχει συνεχής έλεγχος.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες