Ανοικτή πρόσκληση Ηλία Λυγερού στους συνυποψήφιους Δημάρχους για τηλεοπτικό διάλογο

Ανοικτή πρόσκληση Ηλία Λυγερού στους συνυποψήφιους Δημάρχους για τηλεοπτικό διάλογο

Στο νέο τοπίο που διαμορφώνει ο εκλογικός νόμος «Κλεισθένης» επιζητείται προγραμματικός λόγος,  όραμα,  συνεργασίες και συνέργειες  με στόχο,  το βέλτιστο καλό για Δημότες και Δήμο.

Ο πολιτικός πολιτισμός προϋποθέτει  ανοικτή «αντιπαράθεση» προτάσεων οραμάτων, αξιών και αποτελεσματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο υποψήφιος  Δήμαρχος της Δημοτικής Κίνησης  «Ηράκλειο- Ενεργοί Πολίτες»  Ηλίας Λυγερός καλεί όλους τους υποψήφιους Δημάρχους Ηρακλείου σε ανοικτό διάλογο .

Καλεί επίσης τα ΜΜΕ να επιδιώξουν (να συνδράμουν θετικά ) στην κατεύθυνση της υλοποίησης αυτού του διαλόγου