Σήμερα Τρίτη 13 Νοεμβρίου η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στον Δήμο Ηρακλείου

Σήμερα Τρίτη 13 Νοεμβρίου η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στον Δήμο Ηρακλείου

Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής  ανακοινώνεται ότι η πίστωση λογαριασμών 2.619 δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων…

Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό την μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα…

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (εκτός των κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης…

Οι Ενεργοί Πολίτες για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Οι Ενεργοί Πολίτες για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Τώρα που  έρχεται η ώρα του απολογισμού, για ένα έργο που κάνεις και θέλεις να κριθείς ως Δημοτική Αρχή, πρέπει να παρουσιάζεις αντικειμενικά την πορεία των ενεργειών…