Έργο διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού

Έργο διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού

Μετά την αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σε πολλές παρεμβάσεις των Ενεργών Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού…

«Σχεδιασμός για την αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού για άρδευση»

«Σχεδιασμός για την αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού για άρδευση»

Είναι κοινή παραδοχή ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για μία περιοχή, όπου βασικές υποδομές όπως η άρδευση έχουν σημαντικό ρόλο…

Ερώτηση: Ίδης – Δικαιοσύνης. Καθυστερήσεις, αθετήσεις δεσμεύσεων, ποιότητα κατασκευής – έλεγχοι

Ερώτηση: Ίδης – Δικαιοσύνης. Καθυστερήσεις, αθετήσεις δεσμεύσεων, ποιότητα κατασκευής – έλεγχοι

Το έργο ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο ξεκίνησε με την υπογραφή της σύμβασης του στις 30/10/2017 με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τους 18 μήνες…

Ερώτηση: Νομιμότητα αποφάσεων και ενεργειών της Δημοτικής Αρχής

Ερώτηση: Νομιμότητα αποφάσεων και ενεργειών της Δημοτικής Αρχής

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 12-7-2107 εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την υπηρεσία ασφάλισης…