Κοινή πρόταση των Ενεργών Πολιτών με τις παρατάξεις  Ηράκλειο 3.7.5  και ΣυνΠράξη  Δημοτών Ηράκλειου για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 2021

Κοινή πρόταση των Ενεργών Πολιτών με τις παρατάξεις  Ηράκλειο 3.7.5  και ΣυνΠράξη  Δημοτών Ηράκλειου για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 2021

  Κοινή  πρόταση των  παρατάξεων    

 Ηράκλειο 3.7.5  –   Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες   –   Συν + Πράξη  Δημοτών Ηράκλειου

ΘΕΜΑ  :   Τέλη κοινοχρήστων  χώρων  έτους 2021            

Με  την πρόταση  που καταθέτουμε  σήμερα τόσο στην οικονομική  επιτροπή  όσο και στο Δημοτικό συμβούλιο

Προτείνουμε

 1. Οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% για όλες τις ζώνες χρέωσης στο σύνολο του Δήμου. ( και όχι μόνο σε τμήμα του κέντρου)

 

 1. Να ισχύσουν τα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στην 122/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ανασταλεί εκ νέου η λειτουργίας τους μέσα στο 2021, λόγω αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας θα επηρεάσουν πολλαπλά την οικονομία και την κοινωνία τόσο το 2020 όσο και το 2021. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τόσο η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία όσο και η άμβλυνση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης που αφορούν εκτός των άλλων και την οικονομία.

Με την υιοθέτηση  της πρότασης μας  , ο Δήμος  αποδεικνύει   ότι  στις δύσκολες  συνθήκες  οικονομικής  επιβίωσης  και λειτουργίας  καταστημάτων και επιχειρήσεων  βρίσκεται δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες  ισότιμα,   αναγνωρίζοντας  τις δυσκολίες  που έχουν  επωμιστεί από την υγειονομική και οικονομική κρίση .

 

*Ακολουθεί  αναλυτικά η  πρόταση μας εδώ

Αντιδημοκρατικές ενέργειες της Δημοτικής αρχής σε βάρος των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αντιδημοκρατικές ενέργειες της Δημοτικής αρχής σε βάρος των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ανοικτή επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου στις 19/10/2020

Αξιότιμε  Κύριε  Δήμαρχε ,

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που διεξήχθη στις 06/10/2020 συζητήθηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης των έργων που αφορούν τις ασφαλτοστρώσεις και τις τσιμεντοστρώσεις στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» που είναι μέλος της επιτροπής ανέπτυξε τις απόψεις του τις οποίες μάλιστα κατέθεσε και εγγράφως για να μεταφερθούν αυτούσιες στο κείμενο της απόφασης.  Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» δεν υπάρχει το κείμενο της παρέμβασης όπως εστάλη, με συνέπεια να μην τεκμηριώνεται η  ουσία της δικαιολόγησης  ψήφου της παράταξης.

 

Η συγκεκριμένη πράξη θυμίζει περιόδους λογοκρισίας και κατευθυνόμενων αποφάσεων και είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Πρέπει  να καταδικαστεί δημοσίως, και όσοι έχουν την πολιτική ευθύνη να απολογηθούν.

Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε ότι, οι «επαναλήψεις εις το ορθόν», αποφάσεων που έχουν ληφθεί στα όργανα διοίκησης του Δήμου θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη αυτών των οργάνων. Κατά τη γνώμη μας ο όρος «επουσιώδεις αλλαγές» έχει πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Γι’ αυτό για κάθε αλλαγή  θα πρέπει να ενημερώνονται τα μέλη των επιτροπών και των επιχειρήσεων του Δήμου, ώστε να κρίνουν αν οι τροποποιήσεις αυτές των αποφάσεων αφορούν τυπικά σφάλματα που επιδέχονται ανώδυνη διόρθωση .

 

Τέλος κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι το ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας που έχει ως βασική αρχή το σεβασμό των διαφορετικών απόψεων δημοτικών παρατάξεων και συμβούλων πρέπει να είναι κύριο θέμα συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών του

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την τοποθέτηση στην οικονομική επιτροπή και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Ερώτηση των Ενεργών Πολιτών σχετικά με τον Ε.Σ.Δ.Α.

Ερώτηση των Ενεργών Πολιτών σχετικά με τον Ε.Σ.Δ.Α.

Με   επιλογή   η  διαχείριση  των   αστικών αποβλήτων να   ικανοποιήσει τους στόχους  του ΕΣΔΑ    με  όλες τις  εναλλακτικές   λύσεις  και  αξιοποίηση   τους   και όχι   μέσω καύσης και προστίμων

Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ   ζητούν  να  γίνει  συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της  ερώτησης

 

Θ Ε Μ Α:

«Νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και υποβάθμιση Δήμων»

 

Αξιότιμε  κ. κ.  Δήμαρχε, πρόεδρε

 

Η κυβέρνηση μετά τη διαβούλευση του νέο Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), προχώρησε στην έγκριση του στο Υπουργικό συμβούλιο από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό  συμβούλιο για τους παρακάτω λόγους:

Α) Το υπό διαβούλευση σχέδιο υποβαθμίζει το ρόλο του Δήμου και των Δημοτικών συμβουλίων σε ότι αφορά το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την υλοποίηση του ΕΣΔΑ.

Β) Επανέρχεται με βάση το νέο σχεδιασμό το θέμα της «ενεργειακής αξιοποίησης – καύσης απορριμμάτων »  χωρίς  κάποια σοβαρή επεξεργασία και μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο νέο ΕΣΔΑ επιβάλλεται ένα εργοστάσιο καύσης στην Κρήτη ενώ στον υφιστάμενο  Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ)  δεν περιλαμβάνεται ανάλογη πρόταση. Αξιομνημόνευτο είναι ότι στην περιφέρεια μας υπήρχε συνολική απόρριψη αυτής της τεχνολογίας, όταν είχε  ξανατεθεί το θέμα παλαιότερα.

Γ. Εξετάζοντας την υλοποίηση των στόχων του προηγούμενου ΕΣΔΑ, των ΠΕΣΔΑ και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία πολύ σοβαρή διαπίστωση. Η υλοποίηση τους, βρίσκεται πολύ μακριά από τους στόχους που είχαν τεθεί, με αποτέλεσμα να είμαστε σε ποσοστό χαμηλότερο του 50% από κάθε επιμέρους στόχο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – Υπολειμμάτων ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ καταλήγουν περίπου το 80% των παραγόμενων απορριμμάτων. Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα δεν συλλέγονται χωριστά και κατά κύριο λόγο οδηγούνται ανεπεξέργαστα προς ταφή.

Δ. Προσφέρεται η λύση της καύσης σαν αντίδοτο στα πρόστιμα και στις επίπονες λύσεις της  συνολικής ανακύκλωσης (συσκευασίας, βιοαποβλήτων, βιοαποδομήσιμων, κα). Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι προαναφερθείσες πρακτικές που είναι φιλικές στο περιβάλλον και καλλιεργούν συνείδηση στους πολίτες, ενώ στοχεύει στην παραγωγή δευτερογενούς καύσιμου υλικού, που μπορεί και να μεταφερθεί για χρήση ή να αξιοποιηθεί στα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης.

 

Κύριοι

 

Θεωρούμε  ότι το Δημοτικό Συμβούλιο  πρέπει να συζητήσει άμεσα και να διεκδικήσει:

Α) Βαρύνοντα και αποφασιστικό λόγο στο σχεδιασμό και τις επιλογές για το νέο ΠΕΣΔΑ και τα τοπικά σχέδια για τα οποία να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.

Β) Την υλοποίηση των στόχων του νέου ΕΣΔΑ μέσω των διαδικασιών της ανακύκλωσης ,της αξιοποίησης των βιοαποβλήτων και των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων.

Γ) Την απόρριψη της λύσης της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων με διάφορες μορφές  καύσης  (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).

 

Η  δημοτική ομάδα  των

ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΗΛΙΑΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

ΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ

ΤΑΣΟΣ  ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 

Ανακοίνωση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ανακοίνωση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Η  νέα σχολική χρονιά  ξεκινά  για χιλιάδες μαθητές –τριες  και στο Δήμο μας.

Οι  ελλείψεις και  οι αστοχίες σχεδιασμών και πράξεων δημιουργούν μία  απογοητευτική πραγματικότητα, μακριά από τις προσδοκίες εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η κυβερνητική  «κανονικότητα»  έχει πολλά κενά σε μέτρα που θα εξασφαλίζουν    την υγεία  μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνίας .

Οι  τάξεις των 25 ατόμων, τα  ελλιπή  πρωτόκολλα  λειτουργίας, η καθυστέρηση   προσλήψεων  καθαριστριών,  ο  μη έλεγχος  του  εκπαιδευτικού και άλλου  δυναμικού  των σχολείων με τεστ από τον ΕΟΔΥ, δημιουργούν έντονη ανησυχία  σε γονείς,  μαθητές και  εκπαιδευτικούς.

Η καθυστερημένη προμήθεια  μασκών και άλλων απαραίτητων  υλικών  ( γίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή χωρίς να εξασφαλίζεται  η ολοκλήρωση της),  για την αντιμετώπιση  της  μετάδοσης  του   covid-19, επιτείνει  την  ανησυχία .

Η αυτοδιοίκηση, δυστυχώς εκτελεί  τους  κυβερνητικούς σχεδιασμούς   χωρίς  λόγο,  δική της γνώμη  και  τοπικό σχέδιο.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να   απαιτήσουμε   άμεσα

 • Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου και επαρκούς υγειονομικού υλικού

σε όλα  τα σχολεία.

 • Βοηθητικό προσωπικό.
 • Σχεδιασμό διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ  στον εκπαιδευτικό πληθυσμό.
 • Πρωτόκολλα αντιμετώπισης πιθανών κρουσμάτων σε σχολείο, όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην οργάνωση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να  λειτουργεί  μόνο σαν διεκπεραιωτής  κυβερνητικών εντολών. Έχει – πρέπει να έχει – λόγο,  να αποκτήσει   σχεδιασμό  σοβαρής αντιμετώπισης  της υφιστάμενης, αλλά και  της πιθανής δυσκολότερης  κατάστασης   που μπορεί να προκύψει .

Οι « ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  εύχονται  το δύσκολο φετινό ταξίδι στην γνώση  με τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας να ξεπεράσει  τις φουρτούνες των αδιέξοδων πολιτικών..

 

Καλή σχολική χρονιά !

Η τοποθέτηση των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στην συζήτηση  του Δημοτικού συμβουλίου  για  τον απολογισμό του 2019 

Η τοποθέτηση των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στην συζήτηση  του Δημοτικού συμβουλίου  για  τον απολογισμό του 2019 

Η συζήτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019 δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί προβληματισμός για την άσκηση της πολιτικής που εφαρμόστηκε προκειμένου να υλοποιηθούν οι προσδοκίες που καταγράφηκαν στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα έργων .

Ο οικονομικός απολογισμός αποτυπώνει το έργο και ακτινογραφεί τις δυσκολίες υλοποίησης και τις αστοχίες που υπήρξαν.

Πάγια θέση μας είναι ότι ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να είναι μέρος ενός μακρόπνοου σχεδιασμού με ιεραρχημένες προτεραιότητες και δράσεις  που θα στοχεύουν στο όραμα ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από χρηματοδοτικό σχέδιο για την υλοποίηση του.

Με μια πρώτη ματιά στον ισολογισμό του δήμου για το 2019 ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι παρουσιάζονται κέρδη 7,5 εκ. Ευρώ γεγονός που μπορεί να δημιουργεί  από τη μια ευαρέσκεια και θετικές σκέψεις, από την άλλη  όμως δημιουργεί έντονο προβληματισμό γιατί το ποσό αυτό δεν επέστρεψε στους δημότες στο πλαίσιο του ρόλου του δήμου.

Μια προσεκτική ανάγνωση του απολογισμού οδηγεί στο σημαντικότερο πρόβλημα που είναι λογιστικό και αφορά το πραγματικό ποσό με βάση το οποίο μπορεί να σχεδιάσει το πρόγραμμα έργων. Το λογιστικό υπόλοιπο με το οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός είναι ποσό ύψους 230 εκ Ευρώ , πλήρως πλασματικό καθώς η δυνατότητα υλοποίησης αφορά ένα ποσό κοντά στα 120 εκ Ευρώ. Στο ποσό αυτό έχει συνυπολογιστεί και το αποθεματικό που υπάρχει και μεταφέρεται από χρονιά σε χρονιά και το 2019 ήταν περί τα 52 εκ Ευρώ. Έτσι με τα δεδομένα που παρουσιάζονται φαίνεται ότι τελικά υλοποιείται περίπου το 30% των προϋπολογισθέντων δαπανών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα προβλέφθηκαν 491 δράσεις με συνολικό προϋπολογισμό 46 εκ. Ευρώ , δεν υλοποιήθηκαν οι 376. Δηλαδή για σχεδόν το 80% των έργων που είχαν προγραμματιστεί από τη Δημοτική Αρχή δεν παρουσιάστηκε καμία δαπάνη.  Έτσι από 46 εκ. Ευρώ του τεχνικού προγράμματος δαπανήθηκαν μόλις 13,5 εκ. Ευρώ. Ένα άλλο αξιομνημόνευτο στοιχείο του απολογισμού αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου με διάφορους φορείς που με βάση τα στοιχεία από  τις 18 που είχαν προβλεφθεί μόλις μια παρουσιάζει δαπάνες. Αντίστοιχα από τις 77 μελέτες που είχαν εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα να ανατεθούν μόλις πέντε έχουν κάποια δαπάνη.

Αν συνυπολογίσουμε πως το σημαντικότερο αποδεικτικό στοιχείο ωριμότητας ενός έργου είναι η ποιοτική και ολοκληρωμένη μελέτη, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η απουσία εκπονημένων μελετών αν μη τι άλλο ναρκοθετεί το μέλλον. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που διαμορφώνεται ένα τόσο μεγαλόπνοο τεχνικό πρόγραμμα έργων – μελετών και που οφείλεται η μη υλοποίηση του; Στην έλλειψη ώριμων έργων η στην αδυναμία άσκησης πολιτικής;

Με όλα αυτά που παραθέτουμε δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για την αξιολόγηση του τεχνικού προγράμματος έργων η υλοποίηση του οποίου κρίνεται αρνητική. Κατά τη γνώμη μας το τεχνικό πρόγραμμα έργων και ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ρεαλιστικά και χρήσιμα εργαλεία ενός μακρόπνοου σχεδιασμού.

Η εφαρμογή του οράματος κάθε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει πράξη όταν υπάρχουν πλήρεις μελέτες και διαθέσιμοι πόροι. Βασικό δε να υπάρχει και ένας οδικός χάρτης που θα μετουσιώνει το όραμα σε έργα. Αποσπασματικές κινήσεις με στόχο πολλές φορές τον εντυπωσιασμό και όχι την ουσία απέχουν παρασάγγας από τη λογική συνέχεια των πραγμάτων. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει επίσης να αναφερθεί είναι ότι η αρχή του 2020 βρήκε στα ταμεία του Δήμου ποσό άνω των 54 εκ € αυξημένο κατά 1.5 εκ από το 2018. Η συσσώρευση πόρων, η οποία παρατηρείται συνεχώς τα 6 τελευταία χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου αν μη τι άλλο διαπιστώνει την αναποτελεσματικότητα στην εφαρμογή ενός πλάνου βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους δημότες. Πρέπει επιτέλους να δρομολογηθούν οραματικές – αναπτυξιακές παρεμβάσεις και έργα που είναι απαραίτητα στο σύνολο της πόλης και στην ύπαιθρο, και να αξιοποιηθεί το πλούσιο οικιστικό απόθεμα.

Ο απολογισμός του 2019 αποτυπώνει και μέσα από τους αριθμούς μια εφαρμοζόμενη δημοτική πολιτική μακριά από τις πραγματικές ανάγκες Δημοτών και της πόλης. Είναι καιρός πλέον να ακουστεί και η άλλη άποψη. Διαθέσιμες επιλογές υπάρχουν και δεν πρέπει να ακολουθούνται τυφλά οι  κυβερνητικές κατευθύνσεις, που υποβαθμίζουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης . Τώρα που διαμορφώνεται το νέο πρόγραμμα τεχνικών έργων και καταρτίζεται ο επόμενος προϋπολογισμός του 2021 είναι η στιγμή για αλλαγή στις αντιλήψεις και την πολιτική. Η Δημοτική Αρχή πρέπει επιτέλους να αποδείξει  ότι αφουγκράζεται την κοινωνία, αναγνωρίζοντας λάθη παλινωδίες και καθυστερήσεις και με μια συγκροτημένη δημοκρατική πολιτική. Πρέπει να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν προτεινόμενες δράσεις και έργα που στοχεύουν στο καλό του δήμου και των δημοτών.

Προσφυγή κατά της απόφασης 139/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Προσφυγή κατά της απόφασης 139/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Θέμα  :  «Προσφυγή κατά της απόφασης  139/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου»

Καταθέσαμε  προσφυγή κατά της  νομιμότητας  της απόφασης  139/2020  του Δημοτικού Συμβουλίου  Ηρακλείου.  Η απόφαση  αυτή αναφέρεται:

α)  Στην  έγκριση του  Επικοινωνιακού σχεδίου 2020  του Δήμου Ηρακλείου και

β) στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής  και  Διαφημιστικής προβολής 2020 του Δήμου Ηρακλείου .

Οι λόγοι αυτής της προσφυγής  στηρίζονται στο γεγονός  ότι  ενώ  οι παρατάξεις  Ηράκλειο 3.7.5 – Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες  – ΣΥΝ -Πράξη Δημοτών Ηρακλείου , που αποτελούν την πλειοψηφία τού Δημοτικού Συμβουλίου είχαν καταθέσει διαφορετική πρόταση για το δεύτερο μέρος της εισήγησης, ( αναφέρεται αναλυτικά στην  προσφυγή ),  η Δημοτική αρχή  αγνόησε τη διαφοροποίηση και θεώρησε   η εισήγηση ψηφίστηκε ομόφωνα στο σύνολο της.

Είναι προφανές από την κατατεθειμένη πρόταση των τριών δημοτικών παρατάξεων, ότι ψηφίζεται ένα μέρος της εισήγησης και καθίσταται σαφές  πως σε ότι  αφορά τον τρόπο υλοποίησης Δράσεων –Ενεργειών τίθεται ως προϋπόθεση η ενημέρωση και η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε διαγωνιστική διαδικασία που θα προκύψει.

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αμέσως μετά την ανάρτηση της απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, ενημερώσαμε  τόσο τον πρόεδρο όσο και  τη γραμματεία του Συμβουλίου για το «λάθος», και ενώ έχει ήδη παρέλθει αρκετός  χρόνος  από την επισήμανση μας,  δεν προχώρησαν στην  απαιτούμενη διόρθωση.

Παρέμβαση των Ενεργών Πολιτών στο σοβαρό θέμα των απ ευθείας αναθέσεων του Δήμου Ηρακλείου

Παρέμβαση των Ενεργών Πολιτών στο σοβαρό θέμα των απ ευθείας αναθέσεων του Δήμου Ηρακλείου

Οι  Ενεργοί  Πολίτες  με  την σημερινή τους παρέμβαση   ( ερώτηση )  αναδεικνύουν  το σοβαρό θέμα των απ  ευθείας  αναθέσεων ( ουσιαστικά )    εκατοντάδων  χιλιάδων  ευρώ  παρακάμπτοντας  τόσο τις ανοικτές  διαδικασίες  διαγωνισμών  , όσο και  το  περιεχόμενο  των  αναγκαίων προμηθειών.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

ΗΡΑΚΛΕΙΟ   9  –  6  – 2020    

Προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ( δια  του  προέδρου )

Κοιν.  Δήμαρχο Ηρακλείου  κ.  Λαμπρινό

Θέμα   :   Ακύρωση  αποφάσεων    217/2020  και  219/2020  της   οικονομικής  επιτροπής

   Σας  είναι  γνωστό ότι  οι αποφάσεις   217  και  219 /2020  της οικονομικής  επιτροπής  ακυρώθηκαν  από  τη   αποκεντρωμένη   με   την   με  αρ.  πρωτ.  4097/29-5-2020             απόφαση  της.

Οι αποφάσεις  217 και  219  οδήγησαν  σε  μια  ουσιαστικά  απ ευθείας ανάθεση ύψους   431.761,80 ευρώ  για μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων  για αποφυγή μετάδοσης του κωρονοιού  η  οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί  άμεσα  λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του sars-cov-19 .

Στην  απόφαση  219 /2020  καταγράφεται  η αναλυτική τοποθέτηση μας που αναδεικνύει δύο ζητήματα.

Α.  Ότι  δε νοείται διαγωνιστική διαδικασία , έστω  και  με  διαπραγμάτευση,  η οποία δεν εξασφαλίζει  τον ανταγωνισμό  και την αξιολόγηση προσφορών  με   σύγκριση τιμών.

Β.  Οι  προτεινόμενες  προμήθειες, θα έπρεπε να γίνονται  για είδη  που πραγματικά  είναι απαραίτητα   για την προστασία των εργαζομένων από τον  κορωνοϊό  .

Τα  παραπάνω ερωτήματα αν και τέθηκαν  , δεν απαντήθηκαν ποτέ   ( θυμίζουμε ότι η συνεδρίαση της επιτροπής ήταν  «δια περιφοράς»  )  ενώ  αξίζει  να  τονίσουμε  ότι  η απάντηση τους  τέθηκε σαν  προϋπόθεση ψήφου.   Δυστυχώς η  πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  δεν το θεώρησε απαραίτητο και προχώρησε  σε απόφαση που θεωρήθηκε   ομόφωνη.

Η  ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση των αποφάσεων,  οι  οποίες  έχουν  ήδη  συμβασιοποιηθεί  γεννούν διάφορα ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων.

Α.  Μπορεί  η  Δημοτική  Αρχή  να  προχωρά  σε  συμβασιοποίηση   αν  δεν  έχει έγκριση της  απόφασης  ( προβλέπει διαφορετική διαδικασία  η ΠΝΠ ; )

Β. Γιατί δεν έλαβε υπόψιν  τις παρατηρήσεις  των μελών της οικονομικής  επιτροπής , που ανήκουν στην αντιπολίτευση ,  που επεσήμαναν  σημεία τα οποία αναφέρονται  και  στην απόφαση ακύρωσης.

Γ.  Ποια  διαπραγμάτευση  έγινε  όταν  με  την  217/2020 ( 18-3-2020 ) απόφαση  ΟΕ αποφασίζεται   διαγωνιστική  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση ,   ύψους  431.761,80  και   με την  219/2020 (20-3-2020) κατοχυρώνετε  την προμήθεια  με      ΜΗΔΕΝ ( 0 ) ΕΚΠΤΩΣΗ , χωρίς καν να εξασφαλίσετε την  ύπαρξη των ειδών και την έγκαιρη  παράδοση τους  .   Στην  τελευταία μάλιστα  οικονομική επιτροπή   ( 2 – 6 -2020 θέμα 29) αποφασίσατε να δώσετε και παράταση  στην ανάδοχο  , αν και η ακύρωση  είχε αναρτηθεί    μια μέρα πριν (1-6-2020) .

Επειδή το θέμα  είναι  επείγον και αναδεικνύει πολλά ζητήματα  πολιτικής και διοίκησης παρακαλούμε  να  έρθει προς συζήτηση  στο Δημοτικό  Συμβούλιο.

Η δημοτική ομάδα των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

Δελτίο Τύπου για το άνοιγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου

Δελτίο Τύπου για το άνοιγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου

Χθες  Τρίτη  2/6/2020 στο  δια  περιφοράς  ΔΣ της ΑΑΗ ΟΤΑ   οι Ενεργοί Πολίτες (δια  της εκπροσώπου  Μαρίας  Καλουδιώτη)  έκαναν την παρακάτω παρέμβαση στο θέμα  « άνοιγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηρακλείου»

Α) να ισχύσει το πρωτόκολλο της ΓΓΑ από 1 Ιουνίου για όλες τις εγκαταστάσεις μας.(Αοράκια, Πατέλες, Παγκρήτιο)

Β) να μειωθεί το επιμίσθιο των σωματείων στο μισό(τουλάχιστον) ανά προπονητική ώρα σε όλες τις εγκαταστάσεις και αυτό να γίνει σε συμφωνία με τα σωματεία  με τηλεδιάσκεψη στην οποία θα μετέχουν και οι παρατάξεις . Είναι πολύ κακό ενώ πλήττονται οικονομικά και η εταιρεία και τα σωματεία οι εγκαταστάσεις να παραμένουν κλειστές. Χρέος του Δήμου να αναδείξει αυτά τα ζητήματα και ζητήσει την ενίσχυση όλων των παραπάνω  από την κεντρική εξουσία.

Τα σωματεία είναι φύση αδύνατον να πληρώνουν τα ίδια χρήματα στην εταιρεία,  ενώ υπάρχει μείωση ατόμων που ασκούνται στους προπονητικούς χώρους.(πχ κολυμβητήριο 2-3 ασκούμενα άτομα στη διαδρομή ενώ πριν 20 άτομα).

Τώρα με την ύπαρξη μητρώου σωματείων μπορεί να γνωρίζει το βάθος ενός εκάστου σωματείου η ΓΓΑ και να δώσει έκτακτη επιχορήγηση.

Έως τότε ο Δήμος  Ηρακλείου να καλύψει το χαμένο οικονομικό έδαφος με έκτακτη επιχορήγηση  προς τα σωματεία για να καλύψουν το υπολειπόμενο 50% προς την ΑΑΗ ΟΤΑ(αυτό γιατί δεν επιχορηγείται η εταιρεία ).

Τα ενοίκια των γραφείων να παραμείνουν σε μηδενική εισφορά έως τα σωματεία να λάβουν την επιχορήγηση από ΓΓΑ.

Ο Δήμος να απαιτήσει κεντρικό ταμείο υπέρ ερασιτεχνικού αθλητισμού μαζί με τα πληττόμενα σωματεία(έχουν απολυθεί ή έχει ανασταλεί η σχέση εργασίας προπονητών τους). Οι ακαδημίες των σωματείων έπρεπε να είναι σε δραστηριότητα σε όλους τους χώρους άθλησης που εποπτεύει ο Δήμος , από χθες (1-6-2020 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ) .

ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΟΓΩ COVID19.

Μαρία Καλουδιώτη

Δημ.Σύμβουλος Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες

Ανοικτή επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου

Ανοικτή επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου

Αξιότιμε κύριε  Δήμαρχε

Με  την  σημερινή  μας  επιστολή   θέλομε   να    σας  επισημάνουμε   κάποια  ζητήματα  που έχουν σχέση με την Δημοκρατία , την λειτουργία  των θεσμικών οργάνων  ,και  τον σεβασμό  των αποφάσεων  .

Πρώτο θέμα:   Μεταφορά  της  Λαϊκής  αγοράς  στο  Μασταμπά

Σας είναι γνωστό  ότι το  το Δημοτικό Συμβούλιο  δεν  ψήφισε θετικά.  ( απόφαση  109/2020) στο συγκεκριμένο θέμα . Παρ όλα αυτά   το θέμα  τέθηκε   και  συζητήθηκε ( παρουσία του αντιδημάρχου  κ Σισσαμάκη , που θα ήταν και εισηγητής..)  στην επιτροπή λαϊκών αγορών της περιφέρειας  η οποία έλαβε και την σχετική απόφαση.  Επειδή σύμφωνα με τον νόμο  4497/2017 άρθρο 29&1 απαιτείται  η σύμφωνη γνώμη  του Δημοτικού Συμβουλίου ( που δεν υπάρχει ),  παρακαλώ  για την αποκατάσταση της νομιμότητας .

Δεύτερο θέμα :  Συνεδριάσεις  θεσμικών  οργάνων  και  διοικήσεων εταιρειών. 

   Στην τελευταία  διαπαραταξιακή  σύσκεψη  ( 15-5-2020)  και μετά από σχετική  επιστολή των Ενεργών Πολιτών ( 13-5-2020 )   συμφωνήσατε με την  διατυπωμένη πρόταση μας για  διεξαγωγή ανοικτών  με φυσική παρουσία  των μελών, διεξαγωγή των συνεδριάσεων  των διοικήσεων  Οικονομικής επιτροπής , επιτροπής ποιότητας ζωής  και  διοικήσεων οργανισμών κα εταιρειών .  Παρ όλα αυτά μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η δια περιφοράς προσκλήσεις για διεξαγωγή συνεδριάσεων.

Με την ευκαιρία  επαναφέρουμε  το θέμα  και της δια ζώσης συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  ( κεκλεισμένων τω θυρών , με μετάδοση από το  κανάλι του Δήμου στο Υou tube )  σε κατάλληλο χώρο ( πχ  πολιτιστικό κέντρο ). Η  ΠΝΠ   της  11-3-2020  άρθρο 10 προβλέπει   και συνεδριάσεις κεκλεισμένων τω θυρών, περίπτωση που μπορεί να  υλοποιηθεί.

Τρίτο  θέμα :   Υποβάθμιση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  Δημοκρατίας

   Οι  πολλαπλές  νομοθετικές ρυθμίσεις   της  νέας  κυβέρνησης  στο  3852/2010  και 4555/2018   στην ουσία  «αλλοίωσαν»  το  εκλογικό αποτέλεσμα .  Η  συνέχιση  της υποβάθμισης   του  Δημοτικού Συμβουλίου   με  την  συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων , τις συχνές παρακάμψεις του ,   την  απονεύρωση της λειτουργίας του αποτυπώνουν μια πολιτική επιλογή , την  ουσία της οποίας  υλοποιείται .  Η δημοκρατική  αναβάθμιση και λειτουργία των θεσμικών  οργάνων , δεν απαιτεί  μόνο θεσμικό πλαίσιο, αλλά  υπερβάσεις με πίστη στην δημοκρατία και σεβασμό  στην άλλη άποψη . Η πράξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ρόλο όταν  οι Δημοτικές  Διοικήσεις είναι  μειοψηφικές.

Με εκτίμηση

 

ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ 

Επικεφαλής ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Δείτε την σε PDF

Προσφυγή  στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης  ( απ 4176/25.5.2020)  κατά του κύρους της απόφασης  328/2020  της οικονομικής επιτροπής του  Δήμου Ηρακλείου, κατέθεσαν οι Ενεργοί  Πολίτες

Ακολουθεί το κείμενο της προσφυγής :

 

Π Ρ Ο Σ:  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης     

 Ικάρου & Σπανάκη 2 , Τ.Κ. 71307    Ηράκλειο Κρήτης

 

Θ Ε Μ Α:   «Ειδική Διοικητική Προσφυγή κατά της υπ΄ αρ. 328/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΕΝΩ0Ο-ΗΡΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου»
Σας ενημερώνω ότι:
•    Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ.1α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύουν ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.
•    Επειδή ως Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» του Δήμου Ηρακλείου, όντας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 4 του 4555/2018 που αναφέρει ότι «δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν», θεωρώ πως έχω το δικαίωμα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μου να μεριμνώ για την τήρηση της νομιμότητας, στις αποφάσεις και πράξεις της Δημοτικής Αρχής κι εφόσον δεν έχω συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης με αριθμό 328/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Συμβουλίου Ηρακλείου
•    Επειδή η πράξη που προκύπτει από τη με αριθμό 328/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Συμβουλίου Ηρακλείου θεωρώ πως είναι εκτελεστή
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 9 του Ν. 3534/2007 «Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019»
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Οι Δήμοι και αντί των Δήμων, που υπάγονται σε αυτές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, είναι οι αρμόδιες τοπικές αρχές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007, και έχουν τις εξής αρμοδιότητες εντός της περιοχής ευθύνης τους:
•    α) υποβάλλουν προτάσεις στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με:
•    αα) τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων,
•    ββ) τον καθορισμό εντός των ορίων τους, ολοκληρωμένων δημόσιων επιβατικών μεταφορών, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονισμού,
•    β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισμό και τον παρόντα, …»
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Η εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Η ανάθεση της παροχής δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση δε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον παρόντα νόμο λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης απρόσκοπτης και συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών σε μικρούς νησιωτικούς δήμους, σύμφωνα με το ν. 4555/2018 (Α΄ 133), στους οποίους ο ανάδοχος επιτρέπεται να είναι και ο οικείος Δήμος»
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Σε περίπτωση διακοπής των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού».
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του μεταφορικού έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών»
•    Επειδή σύμφωνα με το  άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
•    α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της
o    Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
o    Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77.
•    β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
o    αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
o    ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,
o    γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
•    Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης·
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 231 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 «Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο»

Καταθέτω
την παρούσα Ειδική Διοικητική Προσφυγή επιδιώκοντας την ακύρωση της της υπ΄ αρ.328/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΕΝΩ0Ο-ΗΡΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου μέσω τηλεδιάσκεψης .

Στις 12-05-2020 διεξήχθη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου όπου συζητήθηκε το θέμα με τίτλο «Ανάκληση της 179/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιροπής – Έγκριση εκ νέου της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούµενη δημοσίευση, σύμφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2 (β) του Ν. 4412/2016 για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με την ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε.

Επί του συγκεκριμένου θέματος η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφανθεί και προγενέστερα (25-02-2020) με την 179-2020 απόφαση της (ΑΔΑ: ΨΘΙΒΩ0Ο-ΞΜΜ) την οποία είχα καταψηφίσει με το ακόλουθο σκεπτικό όπως αναφέρεται στην απόφαση «Η αποκλειστικότητα εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου έληξε στις 31-12-2019 χωρίς να δοθεί καμία παράταση. 2. Συγκοινωνιακό έργο μεταφοράς ατόμων, τόσο στο νομό και στην πόλη μας, όσο και στο σύνολο της χώρας, προσφέρουν και άλλοι φορείς (συνεταιριστικοί ή ιδιωτικοί) που έχουν τα απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν σε μία δημοπρασία. 3. Η αναφορά στον νόμο 4412/2016 άρθρα 26 &6 και 32 δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση μας, αλλά πρέπει να γίνει ανοικτός διαγωνισμός (διαδικασία με ανταγωνισμό). 4. Η σημερινά προτεινόμενη σύμβαση στην ουσία είναι επέκταση της ήδη υφιστάμενης σύμβασης, που έγινε με άλλους όρους και νομικό πλαίσιο».
η οποία ανακλήθηκε με την 328/2020 (της οποίας ζητώ την ακύρωση με την παρούσα προσφυγή) επισημαίνοντας ότι με το αρ. πρωτ. 2363/1-4-2020 έγγραφο σας, ζητήθηκε να γίνει διόρθωση άρθρων των όρων Διαπραγμάτευσης που αφορά την σύναψη σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Για την ενημέρωση σας αναφέρουμε , ότι η εν λόγω σύμβαση δεν αφορά το σύνολο του συγκοινωνιακού έργου το οποίο εκτελεί ο φορέας «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά τις δύο γραμμές εξυπηρέτησης των Δημοτών για τη διέλευση στο κέντρο της πόλης (μπλε και κόκκινη γραμμή).

Το σκεπτικό της εισήγησης, το οποίο αναφέρεται  στην απόφαση, για την πρόθεση σε προσφυγή σε διαπραγμάτευση με ένα και μόνο φορέα, βασίζεται σε γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος του Δήμου Ηρακλείου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η τεκμηρίωση αυτή αναφέρεται στην παράγραφο Γ της απόφασης με τίτλο «Τεκμηρίωση για την Επιλογή Προσφυγής στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32.2.β) ββ) του Ν. 4412/2016, λόγω της απουσίας ανταγωνισμού για Τεχνικούς Λόγους»

Κατά τη γνώμη μου κι όπως προκύπτει από το άρθρο 17 παρ. 9 του Ν. 3534/2007 η αποκλειστικότητα εκτέλεσης και εκμετάλλευσης του συγκοινωνιακού έργου στους φορείς που προβλέπει ο νόμος αυτός έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου έχει πάψει να ισχύει η αποκλειστικότητα, όπως ορίζει ο νόμος.

Στη συνέχεια της τεκμηρίωσης αναφέρεται ότι επιλέγεται ο συγκεκριμένος φορέας λόγω της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας, είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να προσφέρει το ζητούμενο έργο, δηλώνοντας ότι «Και από την άλλη δεν υπάρχουν πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν αδειοδοτηθεί για να εκτελούν κατ’επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, πέρα από το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Κατά τη γνώμη μου  δεν προκύπτει από κανένα από τα προαναφερόμενα σημεία ότι δεν μπορεί να εκτελέσει το περιγραφόμενο έργο κάποιος άλλος φορέας, που αποδεδειγμένα διαθέτει τη ζητούμενη από τη νομοθεσία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για να το πράξει και προφανώς δεν μπορεί να προδικαστεί αυτό, από τη στιγμή που δεν έγινε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία επιλογής..

Την ανάγκη του να ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία αναφέρει και το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 στο οποίο διατυπώνεται ότι «Η ανάθεση της παροχής δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση δε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον παρόντα νόμο λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης απρόσκοπτης και συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών σε μικρούς νησιωτικούς δήμους, σύμφωνα με το ν. 4555/2018 (Α΄ 133), στους οποίους ο ανάδοχος επιτρέπεται να είναι και ο οικείος Δήμος» . Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι κατ’ εξαίρεση διαδικασία και όχι ο κανόνας. Για το λόγο αυτό υπάρχει και το άρθρο  47 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 , όπου η χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεση έργου δημόσιων αστικών μεταφορών θεωρείται ως έκτακτο μέτρο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ή έπεται διακοπή αστικών οδικών μεταφορών επιβατών. Στην περίπτωση μας, όπως ανέφερα και στην αρχή της παρούσης, η σύμβαση αυτή αφορά δύο δρομολόγια και όχι το σύνολο του συγκοινωνιακού έργου που εξακολουθεί να εκτελείται κανονικά.
Για το ιστορικό της παρούσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου είχε αναθέσει την εν λόγω υπηρεσία από το 2018 στην Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. με την υπ’αριθμόν 2.906/12.02.2018 σύμβαση η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-06-2019, ακολούθως υπογράφηκε νέα μέχρι 31-12-2019 και στις 30-12-2019 με την με αρ. 1006/30-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου παρατάθηκε έως 31-03-2020. Από τα παραπάνω εύκολα γίνεται κατανοητό ότι υπήρξε διαθέσιμο μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα μπορούσε να λάβει χώρα μία ανοικτή διαδικασία.
Αναφέρεται επίσης στην απόφαση 328/2020 της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου ότι για την παροχή συγκοινωνιακού έργου και κατά τη λογική της παροχής Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα να προκηρύξει διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά προσόντα θα πρέπει να καθοριστούν από τον αρμόδιο Υπουργό. Φαίνεται ότι μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει. Για το λόγο αυτό υπάρχει το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 διατυπώνει ότι «Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του μεταφορικού έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών». Προκύπτει λοιπόν κατά τη γνώμη μου ότι όποιος διαθέτει νόμιμη άδεια εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, μπορεί να αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία.

Ακόμα όμως και στην περίπτωση που με κάποιο τρόπο αποδειχθούν τα αναφερόμενα στην απόφαση για αποκλειστικότητα, ο Δήμος Ηρακλείου ως φορέας δεν είναι αρμόδιος για την προσφυγή σε αυτού του είδους τη διαδικασία αφού σύμφωνα με το άρθρο πάλι σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Οι Δήμοι … προτείνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισμό και τον παρόντα» . Για το λόγο αυτό κατά τη γνώμη η Οικονομική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει στον αρμόδιο Υπουργό κι όχι να αποφασίσει για τη διαδικασία.

Όσον αφορά τον νόμο 4412/2016 ο όποιος καθορίζει τις διαδικασίες για την ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών, αναφέρει α) στο άρθρο 231 παρ. 1 «Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο» και β) στο άρθρο 32 παρ. 2 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ως εξαίρεση) μπορεί να χρησιμοποιείται όταν διαπιστώνεται απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης.

Για όλους του παραπάνω λόγους θεωρώ ότι η απόφαση 328/2020 της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να ακυρωθεί και σας παρακαλώ να εξετάσετε την προσφυγή μου.

Με εκτίμηση,
Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες

Ηλίας Λυγερός

 

Κατεβάστε το ως PDF