Ερώτηση: Νομιμότητα αποφάσεων και ενεργειών της Δημοτικής Αρχής

Ερώτηση: Νομιμότητα αποφάσεων και ενεργειών της Δημοτικής Αρχής

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 12-7-2107 εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την υπηρεσία ασφάλισης…

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών στη συζήτηση των δημοτικών τελών (16/10/2017)

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών στη συζήτηση των δημοτικών τελών (16/10/2017)

Ο καθένας που παρακολουθεί τα δημοτικά θέματα εύκολα μπορεί να διακρίνει, ότι η πρόταση επαναφοράς των δημοτικών τελών, από τη Δημοτική Αρχή στα επίπεδα του 2015 δεν αποτελεί…

«Ανάκληση απόφασης για τις αυξήσεις του νερού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα»

«Ανάκληση απόφασης για τις αυξήσεις του νερού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα»

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 18/9/2017, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε (μόνη της) να προχωρήσει σε τροποποίηση της χρέωσης των καταναλώσεων…

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών για τον οικονομικό απολογισμό του 2016

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών για τον οικονομικό απολογισμό του 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να συζητήσει και να αποφασίσει επί των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2016. Κατά την γνώμη μας μια τέτοια συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει…