Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών στη συζήτηση των δημοτικών τελών (16/10/2017)

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών στη συζήτηση των δημοτικών τελών (16/10/2017)

Ο καθένας που παρακολουθεί τα δημοτικά θέματα εύκολα μπορεί να διακρίνει, ότι η πρόταση επαναφοράς των δημοτικών τελών, από τη Δημοτική Αρχή στα επίπεδα του 2015 δεν αποτελεί…

«Ανάκληση απόφασης για τις αυξήσεις του νερού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα»

«Ανάκληση απόφασης για τις αυξήσεις του νερού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα»

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 18/9/2017, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε (μόνη της) να προχωρήσει σε τροποποίηση της χρέωσης των καταναλώσεων…

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών για τον οικονομικό απολογισμό του 2016

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών για τον οικονομικό απολογισμό του 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να συζητήσει και να αποφασίσει επί των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2016. Κατά την γνώμη μας μια τέτοια συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει…

Συζήτηση για το Π.Σ.Κ.Η. με πρόσκληση των μελών της επιτροπής παρακολούθησης – Διαδικασία πρόσληψης Πολ. Μηχανικού

Συζήτηση για το Π.Σ.Κ.Η. με πρόσκληση των μελών της επιτροπής παρακολούθησης – Διαδικασία πρόσληψης Πολ. Μηχανικού

Η διαδικασία αποπεράτωσης της Α’ φάσης δεν έχει λήξει, η ουσιαστική έναρξη της Β’ φάσης δεν έχει ξεκινήσει (δεν έχει κατατεθεί και εγκριθεί ακόμα χρονοδιάγραμμα κατασκευής)…