Πώς ψηφίζουμε

  • Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι και όσες έχουν γεννηθεί έως και το 1996
  • Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι τυπικά υποχρεωτική… αλλά κυρίως είναι ουσιαστική, όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο
  • «Μάθε πού ψηφίζεις» στη σελίδα του ΥΠΕΣhttp://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm
  • Εάν συναντήσετε πρόβλημα απευθυνθείτε στο δήμο που είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια μέχρι και το τέλος της ψηφοφορίας
  • Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 το πρωί και λήγει στις 7 το απόγευμα.
  • Πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων(λέμε τώρα!)

Σταυροδοσία

Α. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κεντρικό – Ανατολικό – Δυτικό – Νότιο – Βασιλιές – Βούτες – Δαφνές – Σκαλάνι – Σταυράκια

Για Υποψήφιους ΣΤΑΥΡΟΙ (Μέγιστο)

Δημοτικούς Συμβούλους Ηρακλείου:  3
Δημοτικούς Συμβούλους Υπόλοιπων Εκλογικών Περιφερειών (Γοργολαϊνίου – Νέας Αλικαρνασσού – Παλλιανής – Τεμένους) 1
Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων 2
Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων 1

Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Νέα Αλικαρνασσός – Καλλιθέα

Για Υποψήφιους ΣΤΑΥΡΟΙ (Μέγιστο)

Δημοτικούς Συμβούλους Νέας Αλικαρνασσού 3
Δημοτικούς Συμβούλους Υπόλοιπων Εκλογικών Περιφερειών (Ηρακλείου – Γοργολαϊνίου – Παλιανής – Τεμένους) 1
Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων 2
Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων 1

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΙΟΥ

Άγιος Μύρων – Άνω Ασίτες – Κάτω Ασίτες – Πενταμόδι – Πετροκέφαλο – Πυργού

Για Υποψήφιους ΣΤΑΥΡΟΙ (Μέγιστο)

Δημοτικούς Συμβούλους Γοργολαϊνίου 1
Δημοτικούς Συμβούλους Υπόλοιπων Εκλογικών Περιφερειών (Ηρακλείου – Νέας Αλικαρνασσού – Παλιανής – Τεμένους) 1
Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων 1

Δ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

Αυγενική – Βενεράτο – Κεράσια – Σίβα

Για Υποψήφιους ΣΤΑΥΡΟΙ (Μέγιστο)

Δημοτικούς Συμβούλους Παλιανής 1
Δημοτικούς Συμβούλους Υπόλοιπων Εκλογικών Περιφερειών (Ηρακλείου – Νέας Αλικαρνασσού – Γοργολαϊνίου – Τεμένους) 1
Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων 1

Ε. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

Προφήτης Ηλίας – Άγιος Σύλλας – Κυπαρίσσου

Για Υποψήφιους ΣΤΑΥΡΟΙ (Μέγιστο)

Δημοτικούς Συμβούλους Τεμένους 1
Δημοτικούς Συμβούλους Υπόλοιπων Εκλογικών Περιφερειών (Ηρακλείου – Νέας Αλικαρνασσού – Γοργολαϊνη – Παλιανής) 1
Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων 1