Έργο διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού

Έργο διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού

Μετά την αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σε πολλές παρεμβάσεις των Ενεργών Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού του Δήμου Ηρακλείου», όπως η κοπή των δέντρων στην Ίδης, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας όπου παρατηρήθηκε τροποποίηση των υλικών του έργου, αλλά και σε ερώτηση μας για τις καθυστερήσεις και τις ποιοτικές αποκλίσεις υλικών η Δημοτική Αρχή παρεχώρησε συνέντευξη τύπου για το έργο και τα προβλήματα του.

Παρακολουθώντας την κάποιος εύκολα διαπίστωσε ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος παραδέχτηκαν ότι έπεσαν έξω στις δεσμεύσεις του χρόνου κατασκευής και της πορείας του έργου, πράγμα το οποίο έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, ενώ ως δικαιολογία ειπώθηκε η τήρηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου. Ο ορθός αρχικός σχεδιασμός σε ένα τέτοιου είδους έργο θα έπρεπε να είχε πρόβλεψη για τμηματικές προθεσμίες με σαφή χρονοδιαγράμματα.

Ειπώθηκε επίσης ότι «Η σύμβαση θα είναι μειωμένη όπου απαιτείται», δηλαδή διερωτάται κανείς έχουν γίνει τροποποιήσεις τέτοιες πού απαιτούν μειώσεις τιμών; Μα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δεν αναφέρθηκε ότι στο έργο δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ποιότητα;

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τύπου ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι «Οι αλλαγές που γίνονται έχουν την σύμφωνη γνώμη του μελετητή», δηλαδή οι αλλαγές ήταν σε γνώση του μελετητή πριν αρχίσει η υλοποίηση τους ή μετά την χρήση των τροποποιημένων υλικών; Γιατί δεν δίδεται η αλληλογραφία με τον μελετητή (αν υπάρχει με πρωτόκολλο και ημερομηνία) και τις εγκρίσεις του για επιβεβαίωση; Στο θέμα των υλικών ο Αντιδήμαρχος αρκέστηκε να αναφέρει ότι «Πορφυρίτης δεν υπάρχει στην αγορά και βάζουμε γρανίτη». Άραγε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γρανίτη που τοποθετείται είναι αντίστοιχα με του υλικού που καταργήθηκε; Και με ποια έρευνα αγοράς κατέληξε στη μη ύπαρξη πορφυρίτη; Ενώ πρέπει επίσης να τονιστεί ότι με τις αναφορές τους στη συνέντευξη τύπου άφησαν περιθώρια νέων καθυστερήσεων στο έργο.

Το πρώτο μεγάλο έργο το οποίο κλήθηκε να υλοποιήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή ουσιαστικά φανερώνει ανεπάρκεια, αδυναμία ανάληψης ευθυνών και αναποτελεσματικότητα. Η πόλη απαιτεί ουσιαστικές, ποιοτικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις χωρίς εκπτώσεις. Και εκεί κύριοι της Δημοτικής Αρχής αποτύχατε.