Ερώτηση Ενεργών Πολιτών για το έργο της Ίδης – Δικαιοσύνης

Ερώτηση Ενεργών Πολιτών για το έργο της Ίδης – Δικαιοσύνης

Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Στις 13 Ιουνίου 2018 ( αρ πρωτ. 49411/12-6-2018) η δημοτική μας ομάδα κατέθεσε ερώτηση για την έργο που εκτελείται στο κέντρο της πόλης με θέμα: « Ίδης – Δικαιοσύνης, καθυστερήσεις – αθετήσεις δεσμεύσεων – ποιότητα κατασκευής – έλεγχοι»

Παρ ότι από τότε, έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων το συγκεκριμένο θέμα δεν ήρθε προς συζήτηση, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας.

Και στις δύο συνεδριάσεις, η ημερήσια διάταξη είχε μικρό αριθμό θεμάτων που δικαιολογούσε την δυνατότητα συζήτησης του θέματος σε μία από αυτές.

Τι ενοχλεί την δημοτική αρχή;

Η μη τήρηση των δεσμεύσεων της, που συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό και σήμερα;
Τα ερωτηματικά πολιτών που ζητούν απάντηση, χωρίς αυτές να δίνονται ;

Μπορεί άραγε η δημοτική αρχή να επινοεί δικαιολογίες του τύπου «τα τοπικά λατομεία δεν είχαν την δυνατότητα της προμήθειας των κατάλληλων υλικών » όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος σε συνέντευξη του; Αυτά, όμως είναι προβλήματα που λύνει ο ανάδοχος με την ανάθεση του έργου προγραμματίζοντας την κατασκευή του, τις προμήθειες τωn υλικών του, τις εγκρίσεις για αυτά και όχι οι αναθέτουσες αρχές.