Ερώτηση: Σχολικά κτίρια – Καταλληλότητα, πυρασφάλεια και πιστοποίηση

Ερώτηση: Σχολικά κτίρια – Καταλληλότητα, πυρασφάλεια και πιστοποίηση

Με παρεμβάσεις μας από τον 2015, είχαμε ζητήσει από τους αρμόδιους αντιδημάρχους και υπηρεσίες να μας ενημερώσουν και να μας καταθέσουν εγγράφως τα παρακάτω:

  1. Πόσα σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο και πόσα λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους;
  2. Σε πόσα από τα κτίρια αυτά έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά πυρασφάλειας και είναι σε ισχύ;
  3. Πόσα από τα κτίρια είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του νόμου και έχουν την σχετική πιστοποίηση καταλληλότητας;
  4. Πόσα κτίρια αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικής επάρκειας και σε πόσα έχει ξεκινήσει η αντιμετώπισή τους
  5. Αν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στα κτίρια και αν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιήσεις σε ευαίσθητους εξοπλισμούς (λεβητοστάσια, ανελκυστήρες, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ)

Το θέμα ετέθη και πάλι στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (31/7/2017) από την δημοτική μας κίνηση. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν γενικόλογες και χωρίς ουσιαστικά να επικεντρώνουν στα ζητούμενα στοιχεία.

Με την παρούσα ερώτηση μας ζητάμε να μας κατατεθούν εγγράφως τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την πραγματική σημερινή κατάσταση.