Ερώτηση: Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της “μάντρας” Δήμου Ηρακλείου

Ερώτηση: Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της “μάντρας” Δήμου Ηρακλείου

Στην χθεσινή επίσκεψη κλιμακίου του Εργατικού Κέντρου και της Επιθεώρησης Εργασίας στο χώρο της μάντρας Ηρακλείου (δεύτερη στη σειρά) διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν σοβαρές ελλείψεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζόμενων.

Σας παρακαλούμε να φέρετε το θέμα στην επόμενη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου καλώντας να συμμετέχουν στην συζήτηση του θέματος εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων και του Εργατικού Kέντρου.

Επίσης σας παρακαλώ να μας κοινοποιηθούν πριν από την συζήτηση στο δημοτικό Συμβούλιο:

  • Η τελευταία έκθεση του τεχνικού ασφαλείας
  • Η έκθεση του γιατρού εργασίας
  • Η πρώτη έκθεση ελέγχου της επιθεώρησης και της χθεσινής επιθεώρησης