Ερώτηση: Ζητήματα λειτουργίας ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Ερώτηση: Ζητήματα λειτουργίας ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Κύριε πρόεδρε,

Με την σημερινή μας παρέμβαση (σειρά ερωτήσεων) ζητάμε να έρθουν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διάφορα θέματα αρμοδιότητας ΔΗΚΕΗ.

1. Απολογισμοί 2014 – 2015

Ο νόμος 3463/2006 άρθρο 260 αναφέρει «Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με την σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 …»

Μέχρι και σήμερα (8-3-2017) δεν έχουν έρθει προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα χρήσεως για τα έτη 2014 (έπρεπε να είχε συζητηθεί μέχρι 30-4-2015), του έτους 2015 (έπρεπε να είχε συζητηθεί μέχρι 30-4-2016)

Πως και με ποιο τρόπο αιτιολογείται αυτή η παρατυπία; Τι προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις;

2. Διαύγεια

Οι αποφάσεις των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, σύμφωνα με νόμο 3861/2010 υποχρεωτικά αναρτώντα στην διαύγεια. Μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 4 & 2 του ίδιου νόμου οι πράξεις για να εκτελεστούν πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο και με βάση την προσθήκη που έγινε με τον νόμο 4210/2013 ισχύουν από την ανάρτησή τους. Η σημασία της έγκαιρης ανάρτησης τονίστηκε εκ νέου και με το νόμο 4057/2012, όπου προστέθηκε ότι «Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση».

Σας παραθέτουμε τις παρακάτω αποφάσεις που ο χρόνος ανάρτησης είναι μεταγενέστερος της υλοποίησης.

  • Αποφάσεις για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 2016 αναρτήθηκαν στις 3-3-2017 δηλαδή περίπου τρείς μήνες αργότερα.
  • Απόφαση για πρόσληψη δικηγόρου (22/8/2016) ο οποίος προσελήφθη με σύμβαση από 22/2/2017 και αναρτήθηκε η προκήρυξη στις 3-3-2017
  • Αποφάσεις για εργασίες και προμήθειες στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με δημοσιεύσεις αρκετά μεταγενέστερες των πραγματικών. Ενδεικτικά για την προετοιμασία των εγκαινίων, που έγιναν στις 26/9/2016 η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 22/2/2017.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Μάλλον στην ΔΗΚΕΗ ο κανόνας είναι πρώτα να υλοποιούνται οι αποφάσεις και μετά να αναρτώνται στη διαύγεια. Αυτό όμως είναι αντίθετο με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Υπάρχει υπεύθυνος για τα παραπάνω ή όχι; Τις συνέπειες από την παραβίαση του νόμου ποιος θα τις υποστεί;

3. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Ζητάμε να μας κατατεθεί μια αναλυτική κατάσταση εσόδων – εξόδων για το σύνολο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων. Τα στοιχεία θα θέλαμε να είναι αναλυτικά για το κόστος των κατασκευών, το κόστος των ενοικίων, το κόστος των εκδηλώσεων, τα διάφορα έσοδα, τις αποφάσεις και εγκρίσεις για τις δαπάνες, τις χορηγίες με τις απαιτούμενες αποδοχές τους τη Δημοτική επιχορήγηση και τις τυχών αναλήψεις δαπανών από άλλες Δημοτικές Εταιρείες, κλπ.

4. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Ζητάμε να μας κατατεθούν:

  1. Η μελέτη και ο προϋπολογισμός του έργου «αποκατάσταση λειτουργίας του Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής»
  2. Η απόφαση έγκρισης της μελέτης και του προϋπολογισμού
  3. Οι επιμέρους αποφάσεις και διαγωνισμοί αναθέσεων για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών
  4. Πως δικαιολογείτε τον τεμαχισμό του συγκεκριμένου έργου
  5. Ποιο είναι το τελικό κόστος αποκατάστασης και ποιο είναι το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης