Hλίας Λυγερός στη Νέα Κρήτη : «Λίγα λόγια, περισσότερα έργα»

Hλίας Λυγερός στη Νέα Κρήτη : «Λίγα λόγια, περισσότερα έργα»

Έχουν περάσει ήδη πάνω από τέσσερα χρόνια από τότε που ανέλαβαν οι νεοεκλεγείσες αυτοδιοικητικές Αρχές Α’ και Β’ βαθμού. Αυτό που έντονα προβλημάτιζε τους αιρετούς τότε (αλλά και τώρα), ανεξαρτήτου χρώματος και παράταξης, ήταν η συνεχής μείωση των πόρων από το κεντρικό κράτος και η μεταφορά αρμοδιοτήτων ιδιαίτερα στους Δήμους, καλώντας τους να καλύψουν το επιπλέον κόστος με ιδίους πόρους.

Γράφει ο Ηλίας Λυγερός, επικεφαλής της παράταξης “Ενεργοί Πολίτες” και υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου

Από το 2014 φτάσαμε στο 2019, έχοντας διανύσει τέσσερα οικονομικά έτη, όπου αναλύοντας τους “αριθμούς” μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει τελικά το αν οι δημοτικές Αρχές ήταν παρούσες, αναλαμβάνοντας τον ηγεμονικό ρόλο (που επιβαλλόταν να έχουν) για την άμβλυνση των επιπτώσεων στην κοινωνία που επηρεάστηκε από την κρίση. Προφανώς για κάθε δήμο τα δεδομένα δεν είναι τα ίδια και πρέπει να ληφθούν υπόψη κι άλλες παράμετροι τοπικού χαρακτήρα. Όμως κάποια γενικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν μπορούν εύκολα να δώσουν την εικόνα στους δημότες για να κρίνουν τον ρόλο που τελικά έπαιξαν οι δημοτικές Αρχές.

Το βασικότερο ίσως όλων ερώτημα είναι αν οι καταθέσεις του κάθε Δήμου στα τραπεζικά ιδρύματα αυξήθηκαν ή μειώθηκαν στην περίοδο 2014-2017 (χρήσεις που έχουν κλείσει), δηλαδή αν τα έσοδα ήταν περισσότερα από τα έξοδα. Σε ένα δείγμα των μεγάλων δήμων της χώρας, αυτό που παρατηρεί κανείς είναι ότι υπήρξε αύξηση των χρηματικών υπολοίπων και σε μερικούς ιδιαίτερα σημαντική. Πώς μεταφράζεται όμως αυτό στον δημότη; Είναι γενική παραδοχή ότι οι Δήμοι δεν έχουν ή δεν πρέπει να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς δεν είναι εταιρείες και τα έσοδά τους ως επί το πλείστον προέρχονται από την άμεση και έμμεση φορολόγηση των δημοτών. Χρειάζεται, λοιπόν, μια ισορροπία, όπου η κοινωνία έχει ανάγκη, με επιστροφή των υπεραξιών, παράγοντας έργο και ιδιαίτερα ενισχύοντας τον κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Η ανταποδοτικότητα των πόρων στους δημότες είναι υποχρέωση και όχι επιθυμία. Το περίσσευμα, όμως, που παρατηρείται φανερώνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τις δαπάνες και ενώ υπάρχουν οι πόροι δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε. Αν ρωτήσει κανείς τον λόγο που συμβαίνει αυτό τους δημάρχους, θα λάβει την απάντηση ότι η γραφειοκρατία είναι τεράστια, οι νόμοι αλλάζουν συχνά, η έλλειψη προσωπικού και μελετών κ.λπ. Μετά την πάροδο όμως τεσσάρων και πλέον χρόνων, δεν πρέπει να ακούγεται η ίδια επιχειρηματολογία, ιδιαίτερα δε όταν έχουν παρουσιάσει στους δημότες από το 2015 το επιχειρησιακό τους πλάνο, όπως προέβλεπε ο “Καλλικράτης”, που αφορούσε όλη τη θητεία τους.

Ο πολίτης που ανήκει σε δήμο που εμφανίζει πλεονασματικές χρήσεις δεν μπορεί να αντιληφθεί τον λόγο που δε βελτιώνεται η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής του. Δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί οι συναλλαγές με τους Δήμους δεν αυτοματοποιούνται και η εξυπηρέτηση να γίνεται και εξ αποστάσεως. Δεν μπορεί να μπει στη λογική ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως καθαριότητα – ύδρευση – αποχέτευση) δεν είναι πραγματικά ανταποδοτικές. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Δήμος δε συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της φτώχιας, καθώς αυξάνουν καθημερινά οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

Η νοοτροπία τού να τοκίζονται οι καταθέσεις και να παραμένουν στην τράπεζα πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Δεν είναι τυχαίο που τα προγράμματα “ΦιλόΔημος” Ι και ΙΙ για τη χρηματοδότηση έργων των Δήμων είναι στοχευμένα και αφορούν συγκεκριμένες ανάγκες (ύδρευση, αποχέτευση, αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, προσβασιμότητα σε γεωργική γη, συντήρηση σχολικών κτηρίων, αναβάθμιση παιδικών χαρών, προμήθεια μηχανημάτων έργου, κ.ά.). Είναι σαν να δίνει ένα βοήθημα στις δημοτικές Αρχές, δείχνοντας παράλληλα τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί και τις προτεραιότητες που πρέπει να μπουν.

Η πραγματικότητα είναι ότι λείπει η ορθή διαχείριση των πόρων. ανθρώπινων και μη. Η ρουτίνα της καθημερινότητας έχει αφεθεί να καταναλώνει όλη την προσπάθεια και η αδυναμία της σταδιακής διαφοροποίησης αυτής της πορείας από τους δημάρχους εμποδίζει τα βήματα προς τα εμπρός. Η κάθε δημοτική Αρχή πρέπει να δίνει το έναυσμα για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και αντιμετώπισης των προβλημάτων, χρησιμοποιώντας εργαλεία και επιτυχημένα μοντέλα που ήδη υπάρχουν και εφαρμόζονται στον υπόλοιπο κόσμο. Ο δήμαρχος πρέπει να έχει τον ηγετικό ρόλο που απαιτείται, διατηρώντας ενωτικό χαρακτήρα, προβάλλοντας τους στόχους και υποδεικνύοντας τις κατευθύνσεις στην ομάδα του, αξιοποιώντας τα στελέχη και το προσωπικό, δίνοντάς τους τις κατάλληλες θέσεις στο σχέδιο δράσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι διεκδικητικός, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των πάγιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στις σχέσεις τους με το κεντρικό κράτος. Αν ο γιαλός είναι στραβός, πρέπει μέσα από τις κεντρικές ενώσεις να προωθηθούν λύσεις, έξω από κομματικά συμφέροντα. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος και όσο και να φαντάζει άπλετος σε μια τετραετία εξαντλείται τάχιστα και όταν το αντιληφθεί κανείς, είναι πλέον αργά.

Οι δημότες πρέπει να αποφασίσουν και να δώσουν την ευκαιρία σε αυτούς που με τα διαπιστευτήριά τους μέχρι σήμερα έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης με πρακτικές, αλλά και οραματικές πτυχές. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, προτάσσοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για τη χρήση των πόρων, υλοποιώντας έργο σε όλο τον δήμο και όχι σε συγκεκριμένα σημεία μεγάλου ενδιαφέροντος. Δημότες και με διαφορετικού είδους προβλήματα είναι και αυτοί που κατοικούν εκτός των μητροπολιτικών κέντρων, οι οποίοι δεν πρέπει να νιώθουν απομονωμένοι ή διαφορετικής ταχύτητας πολίτες. Και κάποια στιγμή ο ίδιος ο δημότης πρέπει να αξιολογήσει και τα πρόσωπα που θέλουν να ηγηθούν, από τη διαδρομή τους, την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους, την αποτελεσματικότητα τους και τον ρόλο τον οποίο άσκησαν όποτε βρέθηκαν σε θέση εξουσίας ή ελέγχου της εξουσίας. Στις επερχόμενες εκλογές πρέπει να ψηφιστούν αυτοί που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα τα οποία χρονίζουν και επιδεινώνονται.

Πηγή : neakriti.gr