Ημερίδα: Κυκλοφοριακά προβλήματα Ηρακλείου

Ημερίδα: Κυκλοφοριακά προβλήματα Ηρακλείου

Τα video από την ημερίδα για τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Ηρακλείου που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 4 Δεκεμβρίου 2017.