Μαραγκουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μαραγκουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο το 1960. Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ στην Οικονομική Επιστήμη και κάτοχος ενδοτραπεζικού μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα  τραπεζική Οικονομία και επιχειρήσεις. Δραστηριοποιήθηκα στον τραπεζικό κλάδο από το 1980-2013 και υπήρξα διαδοχικά Προϊστάμενος Διοίκησης Προϋπολογισμού-Απολογισμού και Διεύθυνσης Οργάνωσης, Υποδιευθυντής Διοίκησης Διεύθυνσης Εργασιών και Καταστημάτων, Υποδιευθυντής Διοίκησης Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υποδιευθυντής Διοίκησης Τομέα Δικτύου Πωλήσεων και Επιθεωρητής Γενικού Ελέγχου καταστημάτων της Γενικής Τράπεζας. Μετέπειτα ήμουν Διευθυντής του Τραπεζικού Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο  κατάστημα Κέντρο του Ηράκλειου. Αποχώρισα με εθελουσία έξοδο το 2013. Έχω επιμορφωθεί με μεγάλο κύκλο σεμιναρίων σχετικά με την τραπεζική, την διοίκηση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τον εσωτερικό έλεγχο. Από το 2014 ως σήμερα είμαι πάροχος τουριστικών υπηρεσιών με ιστιοπλοϊκά σκάφη. Διοργανώνω εκδρομές στην Κρήτη και στο Αιγαίο.

Είμαι πρόεδρος του σωματείου σκαφών αναψυχής «ΝΕΑΡΧΟΣ» και για σειρά ετών σύνεδρος στην ΟΤΟΕ & ΕΚΑ καθώς και πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας. Ασχολούμαι σε εθελοντική βάση με το προσφυγικό ζήτημα και τη διεθνή Αμνηστία.

Έχω ιδιαίτερη αγάπη για την πόλη μου τη φύση, την ιστορία και τις εικαστικές τέχνες.

email : gianmarag@yahoo.gr

Δείτε περισσότερους

Κοντάκη-Chiumarulo Μαρία του Στυλιανού  

Κοντάκη-Chiumarulo Μαρία του Στυλιανού  

Μαραγκουδάκης Μανόλης (Βαρδής) του Βαρδή

Μαραγκουδάκης Μανόλης (Βαρδής) του Βαρδή

Καλεμικεράκη Ευαγγελία(Εύα) του Εμμανουήλ

Καλεμικεράκη Ευαγγελία(Εύα) του Εμμανουήλ

Καλέμπουμπας Γιάννης του Δημητρίου

Καλέμπουμπας Γιάννης του Δημητρίου