Νεονάκης Γιάννης του Κωνσταντίνου

Νεονάκης Γιάννης του Κωνσταντίνου

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης “La Sapienza”. Μεταπτυχιακές σπουδές στο New Jersey Institute of Technology στις Η.Π.Α. (Master of Science στον Σχεδιασμό Αρχιτεκτονικών Έργων Υποδομής & Πολεοδομίας). Έχει διδάξει Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας στο New Jersey Institute of Technology, σε Σεμινάρια του Τεχνικού Επιμελητηρίου και δίδαξε Τ.Ε.Ι Κρήτης από το 2004 έως το 2017. Από το 1984 διατηρεί Γραφείο Μελετών Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων στο Ηράκλειο. Είναι μέλος του Αμερικανικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (Α.Ι.Α), έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, του Δ.Σ. της Συνεργατικής Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων, της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Νομαρχίας Ηρακλείου (1989-91), της επιτροπής Πολεοδομικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου (2004-08). Επίσης υπήρξε Επιστημονικός Σύμβουλος του Δήμου Μοιρών σε θέματα Πολεοδομίας και Υποδομών. Από το 2014 έως σήμερα εκπροσωπώντας την Παράταξη των Ενεργών πολιτών είναι μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, της Επιτροπής Συντονισμού Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων του Δήμου Ηρακλείου και της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

email : ioannisneonakis@hotmail.com

Δείτε περισσότερους

Μπέτσος Δημήτριος του Νικολάου

Μπέτσος Δημήτριος του Νικολάου

Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Κούρος Αντώνης του Δημητρίου

Κούρος Αντώνης του Δημητρίου

Ζωιτού Εύη του Θεόδωρου

Ζωιτού Εύη του Θεόδωρου