Πουλλά Ελένη του Αντωνίου

Πουλλά Ελένη του Αντωνίου

Η Ελένη Πουλλά είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσ/κης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας ( MA in Education OUUK). Έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.  Από το 2007 -2018 υπηρέτησε ως Σχολική Σύμβουλος και από το 2018 έως σήμερα κατέχει την θέση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας  του ΠΕΚΕΣ Κρήτης. Στα ιδιαίτερα διδακτικά της  ενδιαφέροντα της είναι η καλλιέργεια της ικανότητας της ενεργού πολιτειότητας στους/στις μαθητές/τριες, αλλά και στους ενήλικες μέσα από την διδασκαλία του διδακτικού της αντικειμένου και άλλες ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις. Ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αγγλικής Φιλολογίας Ηρακλείου ( ΕΠΑΦΗ ). Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου με την ομάδα Παιδείας του οποίου σχεδιάζει και συντονίζει το Μαθητικό Πρόγραμμα.

email : epoulla@sch.gr

Δείτε περισσότερους

Παχιαδάκης Νεκτάριος του Εμμανουήλ

Παχιαδάκης Νεκτάριος του Εμμανουήλ

Καλέμπουμπας Γιάννης του Δημητρίου

Καλέμπουμπας Γιάννης του Δημητρίου

Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας του Λάμπρου

Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας του Λάμπρου

Λυρώνη-Ζερβάκη Μαρία του Γεωργίου

Λυρώνη-Ζερβάκη Μαρία του Γεωργίου