Πουλλά Ελένη του Αντωνίου

Πουλλά Ελένη του Αντωνίου

Η Ελένη Πουλλά είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσ/κης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας ( MA in Education OUUK). Έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.  Από το 2007 -2018 υπηρέτησε ως Σχολική Σύμβουλος και από το 2018 έως σήμερα κατέχει την θέση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας  του ΠΕΚΕΣ Κρήτης. Στα ιδιαίτερα διδακτικά της  ενδιαφέροντα της είναι η καλλιέργεια της ικανότητας της ενεργού πολιτειότητας στους/στις μαθητές/τριες, αλλά και στους ενήλικες μέσα από την διδασκαλία του διδακτικού της αντικειμένου και άλλες ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις. Ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αγγλικής Φιλολογίας Ηρακλείου ( ΕΠΑΦΗ ). Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου με την ομάδα Παιδείας του οποίου σχεδιάζει και συντονίζει το Μαθητικό Πρόγραμμα.

email : epoulla@sch.gr

Δείτε περισσότερους

Ιεραπετρίτη Πόπη του Ελευθερίου

Ιεραπετρίτη Πόπη του Ελευθερίου

Περσεμάτης Πρόδρομος (Μάκης) του Μιχαήλ

Περσεμάτης Πρόδρομος (Μάκης) του Μιχαήλ

Κουτρούλης Μπάμπης του Γεωργίου

Κουτρούλης Μπάμπης του Γεωργίου

Παπαζήση Μάντζου Μαρία (Μάρθα) του Ματθαίου

Παπαζήση Μάντζου Μαρία (Μάρθα) του Ματθαίου