Σκουτέλης Νικόλαος του Ιωάννου

Σκουτέλης Νικόλαος του Ιωάννου

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης (1962). Πτυχιούχος αρχιτέκτων I.U.A.V. – Βενετία (1987) Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (2006).  Μαζί με τον Φλάβιο Ζανόν  από τον Ιούλιο 1987 εργάστηκε στη Βενετία και από το 1993 έως σήμερα στο Ηράκλειο, σε μελέτες και κατασκευές δημόσιων και ιδιωτικών έργων, συμμετέχοντας παράλληλα σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Θεωρητικά του πονήματα αφορούν στην αρχιτεκτονική και στην πόλη της αναγέννησης, στην θεωρία της αποκατάστασης και στην ιστορίας ως εργαλείο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Έχει συγγράψει τα βιβλία: «Η αρχιτεκτονική κληρονομιά των Οινουσσών, με τον Φ.Ζανόν, Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, Αθήνα (1998) – «Ο πόλεμος χωροτάκτης. Το δίκτυο των πόλεων-οχυρών στο κατά θάλασσα κράτος της Βενετίας, 16Ος – 17Ος αι.», Πολιτιστικό Ίδρυμα του Οργανισμού Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα (2013), «Αναπαραστάσεις του υπερβατικού. Λεξιλoγιο της μεταφυσικhς στον σyγχρονο αρχιτεκτονικo σχεδιασμo» με τον  Γ.Περράκη,  εκ.Καπόν, Αθήνα (2015) και είχε την επιμέλεια στο «Συν-ηχήσεις με τον Δημήτρη Πικιώνη», εκ.Πλέθρον, Αθήνα 2018.

Ο Νίκος Σκουτέλης είναι αναπληρωτής καθηγητής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης

email : nskoutelis@isc.tuc.gr

Δείτε περισσότερους

Πουλλά Ελένη του Αντωνίου

Πουλλά Ελένη του Αντωνίου

Συγλέτου Αικατερίνη του Μαρίνου

Συγλέτου Αικατερίνη του Μαρίνου

Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Στίνη Ελευθερία (Ρίτσα) του Γεωργίου

Στίνη Ελευθερία (Ρίτσα) του Γεωργίου