Παρέμβαση των Ενεργών Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο (30/01/2017)

Παρέμβαση των Ενεργών Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο (30/01/2017)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΚΕΗ

Είναι η τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση που εισηγείστε το ίδιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα στην ίδια συνεδρίαση εισηγείστε και την έγκριση του προϋπολογισμού. Δεν αναφερόμαστε στις ημερομηνίες που έπρεπε να κατατεθούν, αλλά στο ότι κατατίθενται μαζί.

Δηλαδή αν εμφανιστούν παραλείψεις – κενά ή λάθη στο πρόγραμμα πως αυτά θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό;
Μήπως δεν έπρεπε να είναι στην ίδια συνεδρίαση και τα δύο αυτά θέματα, κάτι αντίστοιχο που γίνεται και με το πρόγραμμα έργων και τον δημοτικό προϋπολογισμό;

Στην πρώτη, συνεδρίαση στις 9-1- 2017 φέρατε το θέμα έγκρισης προϋπολογισμού χωρίς να υπάρχει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔHΚΕΗ για έγκριση προγράμματος κατά παράβαση του άρθρου 259 του νόμου 3463/2006 και των άρθρων 10 &14 του νόμου 4071/2012

Στην δεύτερη, συνεδρίαση 18-1-2017 με εισήγηση την απόφαση 14/2017 του ΔΣ ΔΗΚΕΗ την οποία αποσύρατε χωρίς να ενημερώσετε τα μέλη του ΔΣ

Και την Τρίτη, σήμερα 25-1-2017 μετά την νέα απόφαση του ΔΣ ΔHΚΕΗ απόφ. 18/2017

Το πρώτο ερώτημα που δημιουργείται από όλα αυτά είναι:

Σήμερα στο τρίτο χρόνο λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής δεν γνωρίζετε ακόμα το υποχρεωτικό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούν – διοικούνται και ελέγχονται οι κοινωφελείς εταιρείες του Δήμου ;

Το δεύτερο σοβαρό ερώτημα και παράλειψη που “γεννιέται” από αυτό είναι:

Η νομιμότητα των πράξεων, αποφάσεων, εγκρίσεων και πληρωμών της ΔHΚΕΗ τα προηγούμενα χρόνια ; Όπως είναι γνωστό δεν έχομε ξανασυζητήσει εδώ στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
Και σε αυτό το ερώτημα εκτός από το Δήμο πρέπει να απαντήσει και η αποκεντρωμένη (αν εγκρίνονται από αυτή οι αποφάσεις και πληρωμές της ΔΗΚΕΗ).

Λειτουργία και έλεγχος των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου

Διαβάζοντας το κείμενο σημειώνουμε μερικά σημεία τα οποία θέλουν διευκρινήσεις:

Πρώτο Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις ελέγχονται από το δημοτικό συμβούλιο για διάφορα θέματα

Αυτό αλήθεια δεν ήταν γνωστό στη δημοτική αρχή;

Μπορείτε να μας πείτε πότε, και ποια ειδικά θέματα (εκτός της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την αντιδημαρχία) ήρθαν για συζήτηση και απόφαση. Γιατί τα μόνα θέματα που συζητήσαμε ήταν αυτά που ήρθαν με ερωτήσεις και παρεμβάσεις μας. Αναφέρετε – και σωστά – ότι οι προμήθειες της επιχείρησης γίνονται με τον Νόμο 4412/2016

Δεύτερο: Μήπως μπορείτε να μας αναφέρετε, επειδή όλες σχεδόν οι προμήθειες και έργα γίνονται με απ ευθείας αναθέσεις και αποφάσεις προέδρου, αν η ΔΗΚΕΗ ακολούθησε από τον Αύγουστο και μετά τις προβλεπόμενες από τον 4412/16 διαδικασίες;

Βλέπετε δεν είναι πολύ εύκολο να ελεγχθούν οι αποφάσεις και οι διαδικασίες διότι τώρα στην διαύγεια της κοινωφελούς αναρτώνται οι αποφάσεις του 2/2016 του 3/2016 (περίπου ενός χρόνου μετά).

Τρίτο: Όπως αναφέρετε και στην εισήγηση οι κοινωφελείς επιχειρήσεις είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Τα (πιθανά) κέρδη τους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων (κοινωφελών). Ταυτόχρονα όμως έχετε και αποθεματικό 729.673,95 ευρώ.

Δικαιολογούνται αυτά τα δύο;

Μήπως δεν υπάρχουν δράσεις στήριξης και αλληλεγγύης που μπορεί η κοινωφελής να παίξει σημαντικό ρόλο με παρεμβάσεις της;

Τέταρτο: αναφέρετε στην εισήγηση ότι οι δραστηριότητες της κοινωφελούς εμπλουτίστηκαν με τις δράσεις του Χριστουγεννιάτικου χωριού και του Πάρκου Κυκλοφορικής Αγωγής, την δημιουργία της συμφωνικής ορχήστρας νέων κλπ

Βέβαια δεν θεωρείται απαραίτητο να ενημερωθούμε και για τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία αυτών των δράσεων;

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής εκτελέστηκε ένα έργο “αποκατάσταση και συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής για την επαναλειτουργία του”.
Πόσο κόστισε, βάσει ποιού προϋπολογισμού, βάσει ποια μελέτης εκτελέστηκαν οι εργασίες;
Έγινε κάποια δημοπράτηση ή τεμαχίστηκε σε δεκάδες μικρές εργασίες τις οποίες και αναθέσατε απ’ ευθείας.
Μόλις πριν μερικές μέρες (1/2017) αναρτήθηκαν στην διαύγεια αποφάσεις του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 με αναφορά, αναθέσεις στο συγκεκριμένο έργο.

Υπάρχουν σήμερα τα στοιχεία μιας και στον καινούριο προϋπολογισμό που καταθέσατε δεν υπάρχουν.

Στοιχεία απολογιστικά 2016, για να κάνουμε ένα στοιχειώδη έλεγχο στο κόστος του έργου;

Έτσι εννοείτε την δυνατότητα ελέγχου στις πράξεις σας;

Στην ίδια κατηγορία βέβαια είναι και όλες οι παρεμβάσεις που κάνει η ΔΗΚΕΗ σε διάφορα άλλα έργα.

Ας δούμε τώρα όλα αυτά που αναφέρονται στην νέα χρονιά

Σε διάφορα σημεία και ανά κεφάλαιο αναφέρεστε στους στόχους για το 2017.

 • Προσπάθεια δημιουργίας νέου ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ,
 • Προσπάθεια δημιουργίας νέου ΚΔΑΠ Θερίσου Μασταμπά
 • Νέο ΚΗΦΗ στις Μεσσαμπελιές
 • Παροχές δωρεάν φοίτησης και υποτροφίες σε αριστούχους του Ωδείου και άλλα

Το ερώτημα που γεννιέται είναι από ποιους κωδικούς και με βάσει ποιες πιστώσεις θα βρεθούν οι απαιτούμενες δαπάνες και βέβαια ποιο είναι το πιθανόν κόστος τους. Επειδή ο προϋπολογισμός εξόδων δεν αναφέρει τίποτε από όλα αυτά μήπως έχουμε μια επανάληψη των συνεχιζόμενων εξαγγελιών, λες και είμαστε σε προεκλογική περίοδο;

Ας πάμε τώρα και σε επιμέρους ερωτήματα που βγαίνουν από τους αριθμούς

ΩΔΕΙΟ

 • προβλεπόμενα έσοδα 2017 70.000
 • Προβλεπόμενα έσοδα 2016 120.000 πραγματοποιηθέντα 39.385
 • Πως θα φθάσομε στα 70.000 ( αύξηση μαθητών – αύξηση διδάκτρων – τι; )

ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • Προβλεπόμενα 2017 150.000
 • Προβλεπόμενα 2016 30.000 πραγματοποιηθέντα 83.974

Δηλαδή προβλέπετε περίπου 85% από που θα προέλθουν από αυξήσεις ή μεγαλύτερες πωλήσεις.
Συνολικά από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (03) προβλέπεται μία αύξηση 64% περίπου (από 155.261 σε 255.040 )

Από πού και πως προκύπτουν όλα αυτά;;; Πάλι οι δημότες θα πληρώσουν και αυτή την προσφορά σας !!!!

Επίσης υπάρχει ένα χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ύψους 729.673,00€ Υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις και ποιες είναι αυτές, διότι περισσότερο σαν αποθεματικό μοιάζει αυτό παρά σαν χρέος.

Στα τρία σχέδια προϋπολογισμού που μας έχουν δοθεί έχομε τα παρακάτω στοιχεία:

Δηλαδή δυστυχώς καμία συμφωνία αριθμών!!!

Και μερικές γενικού χαρακτήρα απορίες

Α. Πολιτιστική πολιτική και δράσεις

Υπάρχει μια μεγάλη διάσπαση ευθύνης, οργάνωσης άρα και οικονομικών στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Το τελευταίο διάστημα πιστώσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις εγκρίνουν η ΔΕΠΤΑΗ, η ΔΕΠΑΝΑΛ, η ΔΗΚΕΗ, και ο ΔΗΜΟΣ. Για λόγους γνώσης, ελέγχου αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης δεν θα έπρεπε να γίνονται από ένα φορέα. Μήπως να το σκεφτεί η δημοτική αρχή μαζί με την ανάγκη επανεξέτασης αρμοδιοτήτων Δήμου και εταιρειών;

Β. Επέκταση ΔΗΚΕΗ σε άλλους από το αντικείμενο της δραστηριότητες

 • Εκτέλεση έργου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
 • Εκτέλεση έργου στο ΚΗΦΗ Τεμένους για ένταξη στο ΕΣΠΑ και θα μπορούσαμε να αναφέρομε και άλλα.

Μπορεί η ΔΗΚΕΗ με κανένα τεχνικό υπάλληλο, να κάνει μελέτες να κρίνει τεχνικά έργα και προϋπολογισμούς και ποιότητα έργων; Γιατί αυτές οι δράσεις δεν ανήκουν στην τεχνική υπηρεσία ;

Ευθύνες

Όπως αναφέραμε και στην αρχή για το Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσεις και αποφάσεις για το πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια 2015 – 2016 δεν έγιναν. Αποφάσεις σύννομες δεν πάρθηκαν. Θεωρούμε ότι κάποιος ή κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορούν όλα να ξεπερνιούνται με ένα απλό, “κάναμε λάθος”. Η μήπως φταίει πάλι η αντιπολίτευση και γι αυτό;