Α. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΤΟΠΙΟ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων Δήμων και Περιφερειών διεξάγονται σε νέο περιβάλλον. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρώπης αξιοποίησαν το σάπιο πολιτικό σύστημα της χώρας μας και εφαρμόζουν τα τελευταία 4 χρόνια, μια πολιτική που οδήγησε την οικονομία σε στάση, την κοινωνία σε απόγνωση, τη δημοκρατία σε συρρίκνωση, το Σύνταγμα στις καλένδες, την Παιδεία στην εντατική και την Υγεία σε διάλυση. Οι μόνοι δείκτες που ευημερούν είναι αυτοί των ανέργων, των νεόπτωχων, των αστέγων, των ανασφάλιστων, των απερίθαλπτων, των αυτοκτονιών και του ξεριζωμού των νέων. Η κοινωνία βιώνει μια ιστορική ανθρωπιστική κρίση.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ αυτές τις πολιτικές των Μνημονίων που είχαν και έχουν θύματα, τη χώρα, την κοινωνία, την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Β. ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο θεσμός της Τ.Α. με τη συστηματική απαξίωση του χάνει σταδιακά τα δύο βασικά συστατικά του, το τοπικό και το αυτοδιοικητικό. Ταπροβλήματα της Τ.Α. ήταν και παραμένουν: καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα και δημαρχοκεντρική εξουσία. Το κεντρικό κράτος αποκεντρώνει αρμοδιότητες χωρίς πόρους και έτσι τις απαξιώνει.
Ο Καλλικράτης -με την γιγάντωση των Δήμων- αποξένωσε τις τοπικές κοινωνίες, αφού δεν αποκέντρωσε την άσκηση της τοπικής εξουσίας στα Διαμερίσματα και στις Κοινότητες. Τα Μνημόνια, πρόσθεσαν στην Αυτοδιοίκηση νέα δεινά, όπως:

 • Περιορισμό των θεσμοθετημένων πόρων κατά 60%.
 • Ασφυκτικό έλεγχο των δαπανών με το «παρατηρητήριο».
 • Απαγόρευση προσλήψεων.
 • Διάλυση των υπηρεσιών (Δημοτικής Αστυνομίας, σχολικών φυλάκων).
 • Υπολειτουργία όλων των κοινωνικών δομών.
 • Νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις ακόμα 4.000 υπαλλήλων, κατάργηση νομικών προσώπων.
 • Ο κ. Φούχτελ περιοδεύει στους ΟΤΑ κλείνοντας new deal γερμανικών συμφερόντων με τις ευλογίες της κυβέρνησης και πολλών αιρετών.
 • Στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της ενδοχώρας τα λουκέτα είναι προ των πυλών.
 • Κρίσιμοι τομείς δραστηριοτήτων της Τ.Α. παραδίδονται σε ιδιωτικά συμφέροντα, αφαιρούνται περιουσιακά στοιχεία της.

Το ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ των εκλογών είναι Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, που προϋποθέτει τερματισμό αυτών των πολιτικών και μετατροπή της σε ΠΥΛΩΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Γ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η μεταβίβαση άσκησης του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ στην Περιφέρεια, θα φέρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ. Τα κεντρικά όργανα εξουσίας να ασκούν μόνο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΡΟΛΟ.

ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ:

 1. Αλλαγές πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.Οι πολιτικές της «ελεύθερης αγοράς», πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε πολιτικές κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
 2. Κράτος με επιτελικές δομές, με άλλη δημοσιονομική πολιτική. Κράτος επιτελικό, που χαράζει πολιτικές αειφορίας, που με δημοσιονομική εξυγίανση αναδιανέμει πόρους υπέρ της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής σύγκλισης. Με πολίτες συμμέτοχους, με διαφάνεια και αξιοκρατία.
 3. Ανακατανομή αρμοδιοτήτων-πόρων μεταξύ κράτους-Αυτοδιοίκησης
  Από την πολιτική παρακράτησης των θεσμοθετημένων πόρων της Αυτοδιοίκησης (ύψους περίπου 5 δις ευρώ) περνάμε στην οικονομική αυτοτέλεια της, χωρίς την επιβολή νέων φορολογιών. Από το απαράδεκτο 3,3% του ΑΕΠ (500 ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο) να πλησιάσουμε τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο του 11,5% του ΑΕΠ (3.000 ευρώ ανά κάτοικο). Έλεγχος νομιμότητας από Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αυτοδιοίκησης.
 4. Αιρετή Περιφέρεια υπεύθυνη χάραξης και υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού
  Η Περιφέρεια γίνεται η αιρετή πολιτική τοπική εξουσία με ευθύνη χάραξης και υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού, στηριγμένη στο ανθρώπινο, παραγωγικό κι επιστημονικό δυναμικό της.
 5. Οι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δίπλα στον δημότη και την κοινωνία
  Οι Δήμοι εξειδικεύουν και υλοποιούν τον περιφερειακό σχεδιασμό, Αναπτύσσουν διαδημοτικό σχεδιασμό.
  Πιστεύουμε πως μια πολιτική μεταρρύθμιση πρέπει να αναδεικνύει και να εμβαθύνει, τον κοινωνικό και συμμετοχικό -και όχι επιχειρηματικό- ρόλο που πρέπει να έχουν οι Ο.Τ.Α. και την ευθύνη σύνταξης των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής που πρέπει να υλοποιούν.

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η πολιτική μεταρρύθμιση θα επιτύχει, αν αντιμετωπίσει πρωταρχικά τα σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας που εμφανίζει σήμερα η Αυτοδιοίκηση.
Γι΄ αυτό:

 • Αναπτύσσει τη δημοκρατία, διασφαλίζει τη συμμετοχή. Επεκτείνει το ρόλο των συλλογικών οργάνων σε βάρος των μονοπρόσωπων εξουσιών.
 • Καθιερώνει την απλή αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστημα.
 • Καθιερώνει ως μέγιστο τις 2 θητείες για όλους τους αιρετούς.

Διεκδικούμε, την κατάργηση σειράς αντιδημοκρατικών θεσμών του «Καλλικράτη» και μέτρων των Μνημονίων, στα πλαίσια της αντικατάστασης του πρώτου και της κατάργησης των δεύτερων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει:

 • Κατάργηση μέτρων διαθεσιμότητας/απολύσεων εργαζομένων στους ΟΤΑ
 • Κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 • Κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 • Διασφάλιση αυστηρού ελέγχου νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας (όπως συχνά συμβαίνει σήμερα) από Ανεξάρτητη Αρχή.

Χωρίς τέτοιες δημοκρατικές τομές δεν περιορίζονται τα φαινόμενα της διαφθοράς.

Δ. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι ασκούμενες πολιτικές έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και στον Δ. Ηρακλείου. Τα σοβαρότερα προβλήματα του Ηρακλείου -νερού, καθαριότητας, απορριμμάτων, πολεοδομικά θέματα, χρήση των δημόσιων χώρων, κυκλοφοριακό κ.ά.- δεν λύθηκαν στα 12 χρόνια Δημαρχίας του κ. Κουράκη. Η αγροτική ενδοχώρα «εισέπραξε» από τον καλλικρατικό δήμο ουσιαστική αδιαφορία. Ο Δήμος «εισέπραξε» όλες τις συνέπειες των Μνημονίων. Απολύσεις δημοτικών αστυνομικών, σχολικών φυλάκων, συμβασιούχων κ.ά. Οδηγείται στο κλείσιμο των μισών Βρεφονηπιακών Σταθμών και άλλων κοινωνικών δομών. Θα χάσει το φιλέτο του Καρτερού για να παραδοθεί μέσω ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιωτικά συμφέροντα. Αν συνεχιστούν οι ίδιες αδιέξοδες πολιτικές:

Η αυτοδιοίκηση μεταλλάσσεται από ΔΗΜΟ σε ΔΗΜΙΟ του ΠΟΛΙΤΗ.

Αποδίδουμε τεράστιες ευθύνες στον Δήμαρχο Ηρακλείου γι΄ αυτά. Ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και ως Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ όφειλε και μπορούσε να αντισταθεί αποφασιστικά και μαζί με όλους τους αιρετούς να έχουν αποτρέψει αυτή την λαίλαπα.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκλεισε τον κύκλο του, ότι είχε να δώσει το έδωσε. Ας του καταλογίσουμε τις ευθύνες του κι ας αλλάξουμε σελίδα στο Ηράκλειο.

Ε. ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επαναφέρουμε και εισάγουμε νέους θεσμούς συμμετοχής, όπως:

 • Συγκρότηση με απλή αναλογική όλων των οργάνων κι επιτροπών του Δήμου.
 • Επαναφέρουμε την δημοκρατική και συλλογική λειτουργία τους.
 • Καθιερώνουμε πλήρη διαφάνεια σε όλες τις δράσεις, τακτική δημόσια λογοδοσία του Δημάρχου και των οργάνων.
 • Εκχωρούμε ουσιαστικές αρμοδιότητες στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων με συγκεκριμένο ποσοστό του δημοτικού προϋπολογισμού.
 • Οι τοπικές πολιτικές, αποφασίζονται και εφαρμόζονται με συμμετοχικές διαδικασίες. Καθιερώνουμε τις συνελεύσεις γειτονιάς, τα τοπικά δημοψηφίσματα.
 • Εφαρμόζουμε την αξιολόγηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου, ανταποδοτικών και μη, από τους πολίτες κ.ά.

Θέλουμε τον πολίτη στο προσκήνιο, ενεργό ως δημότη, συμμέτοχο στη λήψη των αποφάσεων, πρωταγωνιστή στην υλοποίησή τους.