Επέκταση και εφαρμογή «έξυπνων» παροχών στους δημότες με δυνατότητα συναλλαγών κάθε είδους από απόσταση, διεκπεραίωση ατομικών δημοτικών υποθέσεων ηλεκτρονικά, με χρήση εύκολα προσβάσιμων και προσιτών εφαρμογών.