Ψηφιακός δήμος – Απλά, ταχύτατα, αποτελεσματικά: Στόχος μας να δημιουργήσομε τον ψηφιακό δήμο ( e-dimos), με επέκταση και εφαρμογή «έξυπνων» υπηρεσιών στους δημότες και με δυνατότητα συναλλαγών από απόσταση, και από το κινητό τους, όπως δημοτική ενημερότητα, Τ.Α.Π., έλεγχοι νερού, καθαριότητας, στάθμευσης, κυκλοφορίας. Η απλούστευση και η προσαρμοστικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου είναι πρωταρχικό μέλημά μας ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης απλά, ταχύτατα, αποτελεσματικά.

Έξυπνο Ηράκλειο – Κοινωνικό Ηράκλειο: Επιδιώκουμε το «Έξυπνο Ηράκλειο» να ανήκει στην «Έξυπνη Ευρώπη» και τον μετασχηματισμό του σε κοινότητα ευημερίας, με τον καλύτερο συνδυασμό τεχνολογίας και ανθρώπινου κεφαλαίου. Για τους «Ενεργούς Πολίτες» το «Έξυπνο Ηράκλειο» είναι ισοδύναμο με το Κοινωνικό Ηράκλειο, το διασυνδεδεμένο και κοντά στον πολίτη, που ενσωματώνει δημοκρατικά και δημιουργικά τις τοπικές πρωτοβουλίες και τον αυθορμητισμό των δημοτών.

Πόροι: Στα παραπάνω πλαίσια, με χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, που η προηγούμενη δημοτική αρχή, πελαγοδρομώντας μεταξύ γενικολογίας και περιπτωσιολογίας στάθηκε ανίκανη να τα αξιοποιήσει, υπάρχει η πολιτική βούληση για την υλοποίηση e-ΚΕΠ – i-ΚΕΠ – Ψηφιακή Λογοδοσία: ηλεκτρονική και από απόσταση εξυπηρέτηση του πολίτη, με ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων και αυτόματη προώθηση στις δημοτικές υπηρεσίες, με έλεγχο και παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος. Σταδιακή μετάβαση στο i-ΚΕΠ, για επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πολίτη μέσω έξυπνων και κινητών συσκευών και μεταφορά των δημοτικών υπηρεσιών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), με χρήση Ανοικτών Τεχνολογιών, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Δημοκρατία της Πληροφόρησης: Ανοικτά Δεδομένα και Πλήρη Πρόσβαση στις πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον δημότη, δημόσια και Ψηφιακή Λογοδοσία της δημοτικής αρχής.

i-Γειτονιά – Iraklio.WiFi: Ασύρματη ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο και στις περιοχές με έντονη κοινωνική δραστηριότητα στο σύνολο του δήμου, σε αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές. Χρήση αυτού του δικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για ενημερωτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και δράσεις προστιθέμενης αξίας, τοπικού και δημοτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος.

Οργάνωση Δήμου

Η οργάνωση ενός σύγχρονου δήμου οφείλει να ενισχύσει την αναπτυξιακή δράση, τη θέση και το ρόλο των εργαζομένων, τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών του. Προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών, με την αναδιοργάνωση των δομών και τον προσανατολισμό τους σε στόχο και μετρήσιμα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες και τους στόχους της νέας δημοτικής αρχής. Άμεσα, θα δοθεί προτεραιότητα στην απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να απελευθερωθούν ανθρώπινοι πόροι και να βελτιωθεί το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.