Ανάκτηση της εμπιστοσύνης, με συμμετοχή των δημοτών στην λήψη και τον έλεγχο των αποφάσεων. Υλοποιούμε το θεσμό των τοπικών δημοψηφισμάτων, προϋπολογισμών κοινοτήτων και καθιερώνουμε τακτικές ανοικτές λογοδοσίες στους δημότες.