Προτεραιότητα στην εμφάνιση της πόλης, προωθώντας ανταποδοτική ανακύκλωση, με στρατηγικό σχεδιασμό και άποψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων και σεβασμό στο περιβάλλον και τον δημόσιο χαρακτήρα.