Το πεδίο της κοινωνικής προστασίας δε μπορεί να αντιμετωπίζεται απλά ως χώρος άντλησης πόρων από κρατικά προγράμματα και διασφάλισης θέσεων εργασίας, αλλά θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά συστηματικής κοινωνικής πολιτικής. Ο κοινωνικός σχεδιασμός δεσμευόμαστε ότι θα βασίζεται στη συστηματική και πραγματική εκτίμηση των αναγκών και θα προβλέπει την συνέργεια των κοινωνικών προγραμμάτων, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης. Η ανάγκη ύπαρξης ισχυρού πλέγματος κοινωνικής προστασίας με ταυτόχρονη ανάδειξη της αλληλεγγύης και της ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων αποτελεί προτεραιότητά μας. Προτείνουμε :

  • την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών κοινωνικής προστασίας του Δήμου
  • την εντατικοποίηση της ενημέρωσης των μαθητών για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά
  • την απαλλαγή των ανέργων και των απόρων από τα δημοτικά τέλη και των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
  • την αναστολή πληρωμής των χρεών προς το Δήμο, χωρίς προσαυξήσεις, των ανέργων και απόρων συμπολιτών μας
  • τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)
  • τη καταγραφή των οικογενειών που δεν έχουν ρεύμα και νερό
  • τη στήριξη ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης
  • τη δωρεάν χρήση δημοτικών εκτάσεων ώστε να καλλιεργηθούν από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα

Καταυλισμός Αθίγγανων Ν. Αλικαρνασσού

Ο  καταυλισμός  Ν. Αλικαρνασσού, που γειτονεύει με το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, δημιουργήθηκε  το 1982 με απόφαση  της τότε Νομαρχίας σε χώρο που ανήκε στον τ. δήμο Ν. Αλικαρνασσού.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν απέβησαν άκαρπες, αφού δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση μετεγκατάστασης και κυρίως δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Το 2018 έγινε προσπάθεια εύρεσης οικοπέδου, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος του υπουργείου, η οποία όμως τελικά ναυάγησε.  Έτσι με διαχρονική ευθύνη όλων των δημοτικών αρχών παραμένει ένας οικισμός παράγκας με ελλείψεις βασικών υποδομών.

Δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του προβλήματος της στέγασης του καταυλισμού.