Υλοποίηση πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων με σκοπό την ανάδειξη του πλούτου, της ιστορικότητας του δήμου μας, αναδεικνύοντας τη φυσιογνωμία μιας Πόλης που έρχεται από μακριά και σκοπεύει να πάει μακριά.