Ο πολιτισμός είναι μνήμη και σύγχρονη δράση, είναι η παιδεία μας, η φιλοζωία μας, η καθημερινότητα μας, η σχέση μας με τον αθλητισμό, η ταυτότητα μας. Αξιοποιώντας το πλούσιο δυναμικό δίνουμε στις έννοιες αυτές το πραγματικό τους περιεχόμενο.