Εξασφάλιση της προσβασιμότητας από όλους, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση κυκλοφορίας, θέσεων στάθμευσης, αστικής συγκοινωνίας και άμεσες παρεμβάσεις στις γειτονιές και τα χωριά. Σεβασμό στην ποιότητα ζωής του πολίτη.