Ορθή και βιώσιμη εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας σταδιακά συνεχή ροή στα δίκτυα με «έξυπνα» μέτρα ελέγχου διαρροών και βλαβών.