Πρόσκληση στους Δήμους για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Πρόσκληση στους Δήμους για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Στα πλαίσια του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” ανακοινώθηκε πρόσκληση που αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. Κάθε Δήμος έχει δικαίωμα υποβολής μία πρότασης με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000 €. Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίστηκε η 14η Ιανουαρίου και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων η 30η Απριλίου 2019.Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. €

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf