Πρόσκληση συνάντησης με ανθρώπους του Αθλητισμού

Πρόσκληση συνάντησης με ανθρώπους του Αθλητισμού

Σαs προσκαλούμε στn σuνάντnσn των «Ενεργών πολιτών» με τα Αθλnτικά Σωματεία και εν γένει ανθρώποus του Αθλnτισμού και φορείs, για θέματα:
Διαχείριση αθλητικών χώρων και ζητήματα αθλητισμού.
Οι προτάσειs όλων πολύτιμεs.

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 ξενοδοχείο ATRI0N ώpα 21:00 μ.μ