Προβλήματα Σχολικής Στέγης και Καταλληλότητας των Σχολικών Κτιρίων

Προβλήματα Σχολικής Στέγης και Καταλληλότητας των Σχολικών Κτιρίων

Σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν 101 νηπιαγωγεία, 71 δημοτικά, 20 γυμνάσια και 26 λύκεια. Για να κατανοήσει κανείς τις ανάγκες που υπάρχουν πρέπει να αναλύσει περαιτέρω τα δεδομένα που υπάρχουν και ίσως δεν είναι σε όλους γνωστά. Από τα 101 νηπιαγωγεία τα 35 λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους, ενώ 5 ακόμα βρίσκονται σε αυλές δημοτικών σχολείων με προκάτ αίθουσες. Σε κάποια από αυτά (2ο, 4ο, 6ο , 26ο ,30ο , 37ο ,46ο, 50ο ,60ο,70ο ,74ο ,Κάτω Ασιτών, και 2ο Βουτών), έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και χωρητικότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη ανάγκη για ανέγερση νέων κτιρίων ή ενοικίαση νέων κατάλληλων χώρων. Λαμβάνοντας υπόψη και την προβλεπόμενη υποχρεωτική διετή λειτουργία της προσχολικής αγωγής είναι φανερό ότι οι ανάγκες για τη στέγαση των νηπιαγωγείων ολοένα και θα αυξάνονται.

Ο Δήμος σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, πρέπει άμεσα να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, βρίσκοντας κατάλληλους χώρους για την οργάνωση και λειτουργία των νέων τμημάτων.

Για τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Στα δημοτικά υπάρχουν ανάγκες ανέγερσης νέων κτιρίων ή αποκατάστασης υφιστάμενων σε  μικρό αριθμό (3Ο Αλικαρνασσού, 20ο , 21ο , 57ο , Καρτερού  ενώ χρειάζονται προσθήκες αιθουσών σε 7 ακόμη (18ο , 23ο , 26ο , 45ο , Βενεράτου, Δαφνών, Προφήτη Ηλία). Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απαιτείται πρώτα από όλα ένα κτίριο για τη στέγαση ΕΠΑΛ ειδικής αγωγής και ένα για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), διότι σήμερα λειτουργεί σε προκατασκευασμένες αίθουσες στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό μη καλύπτοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες. Επίσης για το Καλλιτεχνικό Σχολείο που σήμερα λειτουργεί σε κτίριο της πρώην Αμερικανικής Βάσης, έχει εκφραστεί πολλά χρόνια τώρα και υπάρχει η ανάγκη για την κατασκευή νέου κτιρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας με ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες για να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχουν αυτού του είδους τα σχολεία. Παρεμβάσεις επίσης χρειάζονται στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, ενώ υπάρχει ανάγκη προσθήκης αιθουσών σε 13 ακόμη σχολεία.

Στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Ηρακλείου για το 2019 , αν και υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, αναφέρονται μόλις σε ελάχιστους κωδικούς τέτοιου είδους έργα, όπως α) Ενίσχυση Κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, β) Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας 21ο Δημοτικού Σχολείου Φορτέτσας,  γ) 2 κατασκευές νηπιαγωγείων (χωρίς κάποια πίστωση) δ) μελέτη για το σχολείο στις Βασιλειές και επέκταση νέων αιθουσών του 9ου Δημοτικού και  στ) αγορά ακινήτου για την επέκταση του 6ου δημοτικού, όπου το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών δεν ξεπερνάει τις 260.000 €.

Για το θέμα καταλληλότητας των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων  από το 2015 με παρέμβαση μας (ερώτηση) ζητήσαμε να ενημερωθούμε, καθώς και για θέματα πυρασφάλειας και τήρησης των προδιαγραφών που θέτει η νομοθεσία. Μέχρι και σήμερα, απάντηση δεν έχουμε λάβει. Αυτό που έχει γίνει από πλευράς δημοτικής αρχής, είναι η πολεοδομική τακτοποίηση των κτιρίων. Κατά τη γνώμη μας άμεσα πρέπει να ξεκινήσει αν δεν έχει αρχίσει ακόμα η καταγραφή των προβλημάτων και των αντίστοιχων μελετών που απαιτούνται να εκπονηθούν. Παρατηρείται μία πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο θέμα αυτό, που πρέπει να  ήταν και να είναι πρώτης προτεραιότητας. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η ανάγκη εξέτασης επάρκειας και στατικής αντοχής των σχολικών κτιρίων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κτίρια των δεκαετιών 70 και 80.

Με προτεραιότητες  δράσεων 

Οι παρεμβάσεις των Ενεργών Πολιτών  σε όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου ήταν συνεχής και με προτάσεις. Σήμερα η πολιτική του Δήμου για την στέγαση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων πρέπει να κινηθεί τάχιστα προς την εύρεση κατάλληλων χώρων για τα νηπιαγωγεία, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να λειτουργήσει το διετές πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης. Πρέπει επίσης να ανατεθεί ο έλεγχος και η καταγραφή προβλημάτων στατικής επάρκειας σε όλα τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια (ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα). Άμεσα πρέπει να προγραμματιστεί η ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων για Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο, Καλλιτεχνικό, Δημοτικό στην Αλικαρνασσό, στον Καρτερό και στις Βασιλειές. ( οι  χώροι έχουν προταθεί και είναι διαθέσιμοι ). Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν τμήματα ενός συνολικού προγράμματος το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί στο Υπουργείο Παιδείας, στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ) και να προωθηθούν τρόποι και μέτρα άμεσης υλοποίησης. Σημαντικό επίσης είναι στις προβλεπόμενες επεκτάσεις και εφαρμογές σχεδίων πόλης, οι χώροι που είναι χαρακτηρισμένοι ως σχολικά κτίρια θα πρέπει να δεσμεύονται και να ανατίθενται οι σχετικές μελέτες, ώστε να προχωράει η ωρίμανση για να είναι εφικτό να διεκδικηθούν πόροι για την υλοποίηση τους.

 

ΜΑΡΙΑ  ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ

Δημοτική Σύμβουλος  Ενεργών Πολιτών