Ηράκλειο και αδέσποτα

Ηράκλειο και αδέσποτα

του Αριστείδη Αθανασάκη*

Το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στον Δήμο Ηρακλείου έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις να κάνουν λόγο για πάνω από 3.000 αδέσποτοι σκύλοι στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Τα παράπονα των πολιτών πολλά εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού αδέσποτων και την δημιουργία επικινδύνων πολλές φορές αγελών στο κέντρο, στις συνοικίες αλλά και στις κοινότητες του Δήμου. Από την άλλη, η κατάσταση αυτή είναι σκληρή και για τα ίδια τα ζώα που κάποιοι πολίτες τα εγκατέλειψαν, ενώ οι δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα δεν εκπόνησαν ποτέ κάποιο σχέδιο περιορισμού έστω του πληθυσμού τους.

Το κυνοκομείο Ηρακλείου που ιδρύθηκε το 2004 στην περιοχή της Φοινικιάς ήταν μια καλή αρχή, όμως αποδεικνύεται πολύ μικρό για τις τεράστιες ανάγκες της πόλης και χωρίς άλλες παράλληλες δράσεις δεν μπορεί από μόνο του να περιορίσει το πρόβλημα. Με μόλις 80 θέσεις φιλοξενίας και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των πέντε υπαλλήλων του, αδυνατεί να προσφέρει τόσο στην κοινωνία όσο και στα αδέσποτα ζώα τις υπηρεσίες που οφείλει.

Οι Ενεργοί Πολίτες Ηρακλείου πιστεύουν ότι ο Δήμος θα πρέπει επιτέλους να δράσει τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά και χωρίς χρονοτριβή .Αναλυτικότερα οι θέσεις μας είναι οι ακόλουθες:

  • Βελτίωση των εγκαταστάσεων του δημοτικού καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς (πρώην κυνοκομείο) με επέκταση των θέσεων φιλοξενίας αλλά και ηλεκτροδότηση του, όπως και ασφαλτόστρωση του δρόμου για να γίνει εύκολα προσβάσιμος από πολίτες που θέλουν να το επισκεφθούν είτε για να υιοθετήσουν κάποιο ζώο, είτε για να βοηθήσουν εθελοντικά στη λειτουργία του.
  • Αξιολόγηση του υπάρχοντος δυναμικού και ξεκάθαρο καταμερισμό ρόλων.
  • Πρόσληψη μόνιμου κτηνίατρου και δημιουργία εντός των εγκαταστάσεων δημοτικού κτηνιατρείου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος αριθμός στειρώσεων ετησίως και γενικότερα να βελτιωθεί η περίθαλψη των ζώων.
  • Δημιουργία ξεχωριστής ηλεκτρονικής σελίδας για το δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων (το οποίο μπορεί να προβάλλεται και μέσα από την επίσημη σελίδα του δήμου www.heraklion.gr ), μέσα από το οποίο θα δημοσιεύονται: α) οι αγγελίες υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων( που ήδη ο Δήμος έχει στειρώσει και περιθάλψει και που παραμένουν στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου), β) φόρμα εθελοντισμού από φιλόζωους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αλλά και στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων, γ) τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς όπως τις ορίζει ο νόμος 4039/2012, αλλά και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται σε περιπτώσεις μη τήρησής του, δ)links συνεργαζόμενων φιλοζωικών σωματείων κλπ.
  • Καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των σημασμένων με microchip δεσποζόμενων ζώων και των ιδιοκτητών τους όπως προβλέπει ο νόμος 4039, από το Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου.( Για να είναι η καταγραφή ταχύτερη και επιτυχής, καλό θα είναι να δώσει ο Δήμος κίνητρα στους ιδιοκτήτες ζώων να κοινοποιούν σε αυτόν το αντίγραφο σήμανσης των ζώων τους όπως εξάλλου επιβάλλεται).
  • Τοποθέτηση ειδικών ταϊστρών σε σημεία του δήμου για την σίτιση των αδέσποτων ζώων, μόλις αυτά επανατοποθετηθούν ,στειρωμένα, σημασμένα και υγιή στην περιοχή απ΄ όπου είχαν περισυλλεγεί και εφ’ όσον δεν κατέστει δυνατή η υιοθεσία τους όσο διάστημα ήταν φιλοξενούμενα στο καταφύγιο.
  • Ειλικρινής και αμοιβαία συνεργασία με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους (Αστυνομία, Λιμενικό σώμα, Σταθμό Υγειονομικού Κτηνιατρικού Έλεγχου κ.α.). Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς θα πρέπει να προχωρήσουν στη σήμανση των ζώων τους με microchip όπως ορίζει ο νόμος 4039.Με αυτόν τον τρόπο όλο και λιγότερο αριθμός αδέσποτων θα εγκαταλείπεται στους δρόμους καθώς τα ζώα θα φέρουν μέσα στο microchip τα στοιχεία του ιδιοκτήτη τους.
  • Καμπάνια ενημέρωσης των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους και τις προβλεπόμενες κυρώσεις που θα τους επιβληθούν σε περίπτωση μη τήρησή τους.
  • Εκπαίδευση των πολιτών αλλά και των μαθητών της πόλης με ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τον κτηνιατρικό σύλλογο, φιλοζωικά σωματεία και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοργάνωση μαθητικών εκπαιδευτικών εκδρομών στις εγκαταστάσεις του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων με σκοπό την ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας από τις μικρές ηλικίες και την παρακίνηση για υιοθεσία.

Αρκετές από τις παραπάνω προτάσεις, είναι άμεσα υλοποιήσιμες για μια πρώτη αντιμετώπιση του προβλήματος. Άλλες χρειάζονται πολιτική βούληση και προϋποθέτουν πόρους. Είναι όμως στο χέρι της δημοτικής αρχής να διεκδικήσει χρήματα από την κυβέρνηση για την τέταρτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας και να εκπονήσει μελέτες, βρίσκοντας και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίησης τους. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει την πολυτέλεια να κωλυσιεργεί άλλο για το τεράστιο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών του και μας εκθέτει διεθνώς. Η φροντίδα και ο σεβασμός προς τα ζώα εξάλλου είναι δείγμα πολιτισμού και πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας. Προς αυτή την κατεύθυνση οι Ενεργοί Πολίτες και εγώ ο ίδιος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου να προσφέρουν τη συνδρομή τους.

* Ο Αριστείδης Α. Αθανασάκης είναι Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου