Συζήτηση για το Π.Σ.Κ.Η. με πρόσκληση των μελών της επιτροπής παρακολούθησης – Διαδικασία πρόσληψης Πολ. Μηχανικού

Συζήτηση για το Π.Σ.Κ.Η. με πρόσκληση των μελών της επιτροπής παρακολούθησης – Διαδικασία πρόσληψης Πολ. Μηχανικού

Η διαδικασία αποπεράτωσης της Α’ φάσης δεν έχει λήξει, η ουσιαστική έναρξη της Β’ φάσης δεν έχει ξεκινήσει (δεν έχει κατατεθεί και εγκριθεί ακόμα χρονοδιάγραμμα κατασκευής), ενώ έχει σχεδόν τελειώσει ο συμβατικός χρόνος (ήδη διανύουμε τον 14 μήνα από τους 18 συνολικά) κατασκευής. Όλα αυτά δημιουργούν ανησυχίες και ερωτηματικά που απαιτούν απάντηση.

Επιπλέον με τελευταίες επιστολές του διευθυντή της διευθύνουσας υπηρεσίας της ΔΕΠΤΑΗ, ουσιαστικά γίνεται

  1. προσπάθεια να μειωθεί ο ρόλος και οι αρμοδιότητες επιτροπής που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο
  2. να περιοριστεί η δυνατότητα διατύπωσης απόψεων, κρίσεων και εκτιμήσεων στα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης

Η δημοτική αρχή θα έπρεπε από μόνη της, να έχει ζητήσει την ενημέρωση του σώματος από την επιτροπή που έχει δημιουργήσει, καθότι τα 4/5 του χρόνου κατασκευής έχουν περάσει χωρίς ουσιαστική έναρξη.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι η Δημοτική αρχή και η Διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ, με βάση το πόρισμα των ελεγκτών για το στέγαστρο, έχουν δεσμευτεί για τον πειθαρχικό έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Όμως παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτή την δέσμευση καμία ενέργεια δεν έχει γίνει, δημιουργώντας ερωτηματικά και σκέψεις.

Τέλος η τελευταία προκήρυξη για πρόσληψη μηχανικού για τις ανάγκες παρακολούθησης των εργασιών της β φάσης του πολιτιστικού, με το περιεχόμενο της δημιουργεί δύο σοβαρά προβλήματα για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχει γνώμη (καθότι όπως έχει διατυπωθεί από τα πιο επίσημα χείλη – συνεπιβλέπει το έργο ό Δήμος!!!!).

  1. προσθέτει και αντικείμενο μελετών, στο υπό πρόσληψη μηχανικό, για τις ανάγκες του Δήμου ενώ είναι γνωστό ότι και το νέο νομοθετικό πλαίσιο ορίζει διαφορετικά.
  2. οι όροι που διατυπώνονται μπορεί να οδηγήσουν σε φωτογραφικές διατάξεις επιλογής.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το παραπάνω θέμα. Σας καταθέτομε και την επιστολή που στάλθηκε στο ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητώντας την γνώμη του.