Αυτή η ενότητα ασχολείται με θέματα που αφορούν ζητήματα κοινωνικών υποδομών και δικαιωμάτων.

Η σχολική στέγη και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι προνοιακές δομές και οι δομές υγείας, το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων έναντι της καταστολής, είναι ζητήματα σοβαρά στα οποία ο δήμος θα μπορούσε να οργανώσει μια ουσιαστική παρέμβαση.