Αφορά τα θέματα Πολιτισμού, Παιδείας, Άθλησης και Νεολαίας.

Στοχεύει στην ανάπτυξη της πολιτικής του Δήμου γι΄ αυτά αλλά στην εξασφάλιση και της δικής μας ενασχόλησης μ΄ αυτά. Στην ευθύνη της η παρακολούθηση υλοποίησης του Πολιτιστικού Κέντρου.

Καλύπτει τις ενότητες του προγράμματός μας που αναφέρονται στα αντίστοιχα θέματα. Στην Επιτροπή αυτή αντιστοιχούν οι επιτροπές Νεολαίας και Πολιτισμού του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς, η ΔΕΠΤΑΗ και οι σχετικοί Δημοτικοί Οργανισμοί.