Αυτή η ενότητα ασχολείται με θέματα που αφορούν τους ελεύθερους χώρους, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα ζητήματα που προκύπτουν από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, την ανακύκλωση και στις μετακινήσεις στην πόλη.

Αφορά γενικά στα θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, ανάπτυξης και ειδικότερα τα θέματα απορριμμάτων, καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης.

Στοχεύει στην κάλυψη του κενού σχεδιασμού που παρουσιάζει ο Δήμος για τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά κι αναπτυξιακά θέματα και στην ανάδειξη της εναλλακτικής μας πρότασης με τη βαρύτητα που αποδίδει στα θέματα περιβάλλοντος.

Καλύπτει τις ενότητες του προγράμματός μας που αφορούν τα θέματα σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης.

Αφορά τα θέματα χωροταξίας, σχεδίου πόλης, ρυμοτομίας και κυκλοφορίας, παλιάς πόλης και δημόσιων χώρων.

Στοχεύει στην τήρηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, στην αντιμετώπιση κάθε αυθαιρεσίας, στην ολοκλήρωση κι εφαρμογή της μελέτης παλιάς πόλης, στην υλοποίηση των κατευθύνσεών της.

Στοχεύει ακόμα στην προώθηση της δικής μας κυκλοφοριακής πολιτικής.

Στοχεύει τέλος στην ανάδειξη κι αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, στην ανατροπή της μέχρι σήμερα πολιτικής εμπορευματοποίησης και καταπάτησής του.