ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κάλεσμα έχουμε έντονες ανησυχίες για το Δήμο μας και το μέλλον του και πολλές ιδέες για ανατροπή της μέχρι σήμερα διαμορφωμένης πορείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής όλων των κατοίκων.

Με βάση αυτές τις ιδέες, θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ,να τις εμπλουτίσουμε και να συγκροτήσουμε μαζί, ένα κίνημα ενεργών πολιτών που συστηματικά θα παρεμβαίνει στα ζητήματα της πόλης και θα καθορίζει τη ζωή της.

Βασικές επιλογές:

1. Τούτες τις μέρες της βαθειάς κρίσης σε όλα τα επίπεδα δεν υπάρχουν αυτονόητα και δεδομένα. Έχουμε επομένως ανάγκη, να συνδιαμορφώσουμε ένα σχέδιο, ένα όραμα, ένα πρόγραμμα, μια κοινή βάση, μια κοινή αφετηρία, μια κοινή γλώσσα.

2. Να συνδιαμορφώσουμε πρωτοβουλίες και δράσεις εμπνεόμενοι από επιλογές καθημερινών ανθρώπων που επιμένουν να αναζητούν το τι πρέπει να γίνει.
Πιστεύουμε πως η πραγματικότητα που ζούμε, πρέπει ν’ αλλάξει ριζικά και όχι απλά να σουλουπωθεί.

3. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στον καθημερινό έλεγχο της εξουσίας. Η δημοκρατία, δεν αρκεί να είναι μόνο αντιπροσωπευτική και φυσικά δεν αρκεί να είναι τυπική. Η ουσιαστική δημοκρατία προϋποθέτει εκτός των άλλων και τη δημιουργία συλλογικών δραστηριοτήτων ενεργών πολιτών.

4. Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Η αλληλέγγυα κοινωνία συγκροτείται στη βάση κοινών διεκδικήσεων, κοινών συμφερόντων, δικαιωμάτων και οραμάτων. Κυρίως δε, πάνω στη βάση κοινών κατακτήσεων.
Η ανθρώπινη αλληλεγγύη (ως συναίσθημα, ως βίωμα, ως καθημερινή πρακτική), με σεβασμό και κατανόηση της διαφορετικότητας των άλλων και της ιδιαιτερότητας των αναγκών τους, αποτελεί στοιχείο και δείγμα υψηλού πολιτισμού και είναι προϊόν που παράγεται στο εργαστήριο της κοινωνικής τριβής.

5. Δεν είμαστε αντίθετοι στην πολιτική και στα κόμματα. Κάθε άλλο μάλιστα…
Θέλουμε όμως την πολιτική, ως συμπύκνωση σχεδιασμένων και ιεραρχημένων απαντήσεων στα κοινωνικά προβλήματα, νομιμοποιημένη στην κοινωνική συνείδηση. Δεν θέλουμε την πολιτική και τα κόμματα σαν μηχανισμούς χειραγώγησης και υποκατάστασης της κοινωνίας .

6. Κάθε πολιτική ή κοινωνική δράση γεννά μικρές ή μεγάλες αντιπαλότητες. Δεν τις φοβόμαστε. Είναι φυσικό και πρέπει να υπάρχουν. Αντιπαλότητες απέναντι κυρίως σε εξουσιαστικούς θεσμούς, ιδέες και πολιτικές ακόμα και σε πρόσωπα που δεν εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες. Θεωρούμε πως επειδή ακριβώς ξεκόβουν από την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, αφήνουν άθικτη την ουσία των προβλημάτων και γεννούν νέους «χαλίφηδες» στη θέση των παλαιών.

7. Τα προβλήματα της πόλης και της κοινωνίας δε θέλουμε να αξιοποιούνται ως «ευκαιρίες» για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θέλουμε να διεκδικήσουμε λύσεις που να βασίζονται σ’ ένα δημοκρατικό σχεδιασμό με κοινωνικό έλεγχο, λύσεις αντίστοιχές με τις ανάγκες των ασθενέστερων τμημάτων της τοπικής κοινωνίας .

8. Χρειάζεται να υπερβούμε την απαξίωση και την υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συντελέσουμε στην καταξίωσή της στους πολίτες ως «κύτταρο δημοκρατίας» και όχι ως θεσμό κακόφημο γραφειοκρατικό και παρηκμασμένο.
Οι δήμοι έχουν αρμοδιότητες που αγκαλιάζουν το σύνολο σχεδόν των τομέων που αφορούν τη ζωή μας (εκπαίδευση, εργασία, περιβάλλον, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός, κλπ). Είναι δηλαδή οι δήμοι, πλέον, μια εξουσία που ασκεί πολιτική, διαχειρίζεται κεφάλαια, διανέμει και αναδιανέμει κοινωνικούς πόρους.
Για τους λογούς αυτούς, αρκετές δραστηριότητες των δήμων τα τελευταία χρόνια έχουν συνδεθεί με την διαπλοκή και τη διαφθορά, μακριά από τις ανάγκες των δημοτών και φυσικά τον έλεγχο των πολιτών.

9. Σήμερα που η οικονομία και η αγορά κυριαρχούν πάνω στην πολιτική, οι αναγκαίες απαντήσεις για τα προβλήματα της πόλης και των κατοίκων της είναι πολύ πιο δύσκολες. Απαιτούν ρήξεις , απαιτούν κυρίως την ενεργοποίηση και τη διεκδίκηση των κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών που πλήττονται από τις πολιτικές αυτές και αποκλείονται από την άσκηση δικαιωμάτων και από την κατοχύρωση ενός βασικού επιπέδου ποιότητας στη ζωή τους.

10. Το Ηράκλειο μπορεί για όλους και όλες εμάς να είναι και να παραμένει πάντα η πόλη μας. Αυτή η σχέση αγάπης δεν μας εμποδίζει να βλέπουμε ότι το Ηράκλειο χρόνια τώρα έχει γίνει …ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΠΟΛΗ.

 • Πόλη βρώμικη, επιβαρυμένη από κυκλοφοριακό.
 • Πόλη με ελάχιστους πνεύμονες, χωρίς ανάσες.
 • Πόλη με υποβαθμισμένες συνθήκες ανθρώπινης συμβίωσης (ανεργία, φτώχεια, ελλιπείς κοινωνικές δομές)
 • Πόλη με χαμηλή ποιότητα καθημερινής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής (“κουλτούρα της νύχτας”, ναρκωτικά,).
 • Πόλη χωρίς καμιά ουσιαστική παρέμβαση στα μικρά καθημερινά προβλήματα των πολιτών.
 • Πόλη με δημοτικές υπηρεσίες και γενικότερα με εσωτερικές λειτουργίες παρηκμασμένες, που δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη στου δημότες και δεν τους εξυπηρετούν.

11. Οι αιτίες για την κακοδαιμονία του Ηρακλείου είναι πολλές, με πιο βασικές, διαχρονικές και μόνιμες τις εξής:

 • Το Ηράκλειο, είναι πόλη δισυπόστατη. Η πόλη απ’ τη μια… το λιμάνι απ’ την άλλη. Πολυαρχία, σύγχυση, στεγανοί και αδιαφανείς θύλακες εξουσίας, κυριαρχία της “ευθύνης-ανευθυνότητας” μια κατάσταση δηλαδή θαυμάσια για την εξυπηρέτηση των πιο «περίεργων» συμφερόντων.
 • Το Ηράκλειο είναι πόλη εμπορική, με ανεπτυγμένη βιοτεχνία – βιομηχανία, με ανύπαρκτο ωστόσο σχεδιασμό για ορθολογική λειτουργία της εμποροβιομηχανικής δραστηριότητας μέσα στο Δήμο και για αναλογική κατανομή των οικονομικών βαρών.
 • Το Ηράκλειο είναι και εργατούπολη, όσο κι αν έχουν διαφοροποιηθεί τα χαρακτηριστικά της πόλης και η κοινωνική της σύνθεση.

Μια πόλη όμως που δεν έχει στο κέντρο της προσοχής τους εργαζόμενους, άλλα τις δραστηριότητες ανθρώπων με “συμφέροντα”.

12. «Ηράκλειο… Ζητείται Ελπίδα». Δεν πιστεύουμε σε «έτοιμες λύσεις». Δεν πιστεύουμε σε «μεσσίες». Άλλωστε , έχουμε πληρώσει ακριβά κάθε είδους “μεσσίες” Χρειαζόμαστε τη συστηματική προσπάθεια ενεργών πολιτών. Κυρίως χρειαζόμαστε την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.
Θεωρούμε ως επείγουσα ανάγκη τη συγκρότηση ενός δικτύου συσπειρώσεων, πρωτοβουλιών, αντιστάσεων και παρεμβάσεων με περιεχόμενο:

 • Τον έλεγχο της δημοτικής εξουσίας σε σχέση με τα ζητήματα της πόλης.
 • Την προώθηση και τον συντονισμό διεκδικήσεων των πολιτών του Δήμου.
 • Την αντιμετώπιση και ακύρωση αντιλαϊκών μέτρων.
 • Την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

13. «Ηράκλειο… Ζητείται Ελπίδα».

 • Διεκδικούμε μια πόλη διαφορετική απ’ αυτήν που ζούμε σήμερα. Να σταματήσει η περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση, η ρύπανση και η ηχορύπανση.
 • Διεκδικούμε ένα σχεδιασμό φιλικό για το μέλλον της πόλης φιλικό για τους κατοίκους της.
 • Διεκδικούμε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας αντίστοιχα των καιρών και των νέων αναγκών
 • Διεκδικούμε σχολεία λειτουργικά και σύγχρονα που να καλύπτουν τις ανάγκες δημόσιας δωρεάν παιδείας για όλους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Διεκδικούμε μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων
 • Διεκδικούμε κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των ξένων εργατών για μια πόλη φιλόξενη και αλληλέγγυα στους μετανάστες, πρότυπο αντιρατσιστικής και αντιξενοφοβικής συμπεριφοράς και πολιτικής. Πόλη με δημοκρατική ζωή
 • Διεκδικούμε την διαμόρφωση ενός νέου πολιτιστικού περιβάλλοντος που σέβεται την ιδιαίτερη κληρονομιά της πόλης και αναδεικνύει την ιστορικότητά της, που δεν χωρίζει τους πολίτες σε δημιουργούς και δέκτες, άλλα κοινωνούς ,που μπολιάζει την καθημερινότητα της πόλης και είναι αισθητός στον τρόπο ζωής των πολιτών της.

Το Ηράκλειο μπορεί και πρέπει να γίνει ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ που ευνοεί την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών.

14. Επιθυμούμε και φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τη συγκρότηση τέτοιων κινήσεων ενεργών πολιτών σε δημοτικό επίπεδο, για όλη την πόλη και κατά δημοτικό διαμέρισμα, συσπειρώσεων που το περιεχόμενό τους θα αντιστοιχεί στους βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής του Ηρακλείου, όπως πιο πάνω περιγράφουμε .

15. «Ηράκλειο… Ζητείται Ελπίδα».
Από την προηγούμενη αυτοδιοικητική μάχη στο Ηράκλειο κύλισε πολύ νερό στο αυλάκι , η ανατροπή του διεφθαρμένου μνημονιακού αυτοδιοικητικού μπλοκ δεν είναι άπλα μια αναγκαιότητα, άλλα όρος ζωής για την πόλη και όλους εμάς !!!!

ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ !!!!