Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών στη συζήτηση των δημοτικών τελών (16/10/2017)

Τοποθέτηση Ενεργών Πολιτών στη συζήτηση των δημοτικών τελών (16/10/2017)

Δημοτικά τέλη 2018 – Να γιατί η πρόταση των Ενεργών Πολιτών για μείωση στο επίπεδο του 15% είναι άμεσα υλοποιήσιμη.

Ο καθένας που παρακολουθεί τα δημοτικά θέματα εύκολα μπορεί να διακρίνει, ότι η πρόταση επαναφοράς των δημοτικών τελών, από τη Δημοτική Αρχή στα επίπεδα του 2015 δεν αποτελεί μια δυνατότητα που ανέκυψε το τελευταίο διάστημα, λόγω της βελτίωσης των οικονομικών του δήμου.

Η δυνατότητα αυτή, να επαναφέρουν τα δημοτικά τέλη στα «προ αύξησης» επίπεδα ή και να μειωθούν περαιτέρω από ότι προτείνεται υπήρχε, υπάρχει και η δημοτική αρχή όχι μόνο δεν την υιοθέτησε αλλά στην πραγματικότητα την υποβαθμίζει και την πολεμά δύο χρόνια τώρα, κατηγορώντας μας για λαϊκισμό.

Δυστυχώς για τη Δημοτική Αρχή, η παράταξη μας πάντοτε αποδεικνύει αυτά που λέει με επιχειρήματα, βασιζόμενη στα στοιχεία που περιέχονται αυτούσια στις εισηγήσεις που προσπαθούσαν να μας δικαιολογήσουν την αναγκαία αύξηση που προήλθε και ίσχυσε για τα έτη 2016 και 2017. Κατά τη συζήτηση των τιμών των τελών για το 2017, αναφέρουν στην αντίστοιχη εισήγηση ότι τα έξοδα του 2016 υπερεκτιμήθηκαν και δαπανήθηκαν 2 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί και τα οποία θα μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος (2017) ώστε να παραμείνουν τα τέλη στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή οι προβλέψεις του για το 2017 ήταν, ότι οι δαπάνες θα ήταν μεγαλύτερες από καθαρά έσοδα του 2017 κατά δύο εκατομμύρια, οπότε θα χρησιμοποιείτο το περίσσευμα του 2016 για να καλύψει το κενό. Η πραγματικότητα όμως σύμφωνα με την φετινή τους εισήγηση, είναι ότι για το 2017 θα υπάρξει ένα επιπλέον περίσσευμα 600.000 €, μετατρέποντας το συνολικό πλεόνασμα σε 2.600.000 €, παρόλο που φέτος έγιναν δαπάνες και αγορά πάγιου εξοπλισμού (οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων). Πρέπει να τονιστεί ότι τα συγκεκριμένα τέλη ανήκουν στην κατηγορία των ανταποδοτικών και είναι απαραίτητο οι δαπάνες εσόδων και εξόδων να είναι ισοσκελισμένες. Εμείς λόγω και των αυξήσεων, παρουσιάζουμε συνεχώς περίσσευμα.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη ότι δεν ήταν απαραίτητη η αύξηση των τελών το 2016. Η πολιτική της παρούσας Δημοτικής Αρχής, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς και από το σύνολο των οικονομικών του Δήμου, είναι αύξηση των καταθέσεων στην τράπεζα (σχεδόν έχουν διπλασιαστεί τα τρία χρόνια), ώστε να καρπώνεται τους τόκους, ενώ οι Δημότες αναζητούν συμπαράσταση για τις δύσκολες περιόδους που διανύουμε. Η Δημοτική Αρχή ποτέ στην πραγματικότητα δεν επέλεξε την άσκηση πολιτικής για την ελάφρυνση των Δημοτών. Θυμάστε οι δικαιολογίες που έλεγαν ήταν:

  1. Μα τι είναι 7 ευρώ ετησίως για 100 τ.μ., οι αντιδράσεις σας είναι λαϊκισμός. (τώρα που τα επαναφέρει η ίδια τι είναι 😉
  2. Έχουμε τα πιο φθηνά Δημοτικά τέλη από όλες τις πόλεις της χώρας, λες και το ποσό των τελών καθορίζεται σε ανταγωνισμό με τις άλλες πόλεις και όχι με την ανταποδοτικότητα.
  3. Πρέπει να είμαστε νόμιμοι και να εφαρμόζεται η σχέση μεταξύ των πιο φθηνού και του ακριβότερου συντελεστή (1/5). Μα αν δεν κάνουμε λάθος το ίδιο ισχύει και σήμερα και επανέρχεστε στα επίπεδα του 2015. Ήταν λοιπόν εφικτό να παραμείνουν με μία διόρθωση του ακριβού συντελεστή.

Και βέβαια τα παραπάνω ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη, του κ. Δημάρχου στην σχετική συζήτηση (πρακτικά συζήτησης 7-12-2015)

Άτολμη η πρόταση της Δημοτική Αρχής. Οι Ενεργοί πολίτες προτείνουν να μειωθούν αισθητά τα Δημοτικά τέλη στο επίπεδο του 15%. Είναι εφικτή μία τέτοια πρόταση;

Στην σημερινή εισήγηση αναφέρεται ότι για το 2018 τα προσδοκόμενα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη για το 2018 αναμένεται να είναι 14.500.000, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες θα είναι περί τα 16.000.000 €. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπάρχει ήδη ένα περίσσευμα της τάξης των 2.600.000 € από τις προηγούμενες χρονιές, το οποίο θα καλύψει το κενό που προβλέπεται να δημιουργηθεί. Να σημειώσουμε ότι φέτος (2017) και μετά την επιβάρυνση από την αγορά των νέων απορριμματοφόρων τα έξοδα αναμένεται να φθάσουν στο ποσό των 13.338.377 εκ (όταν είχαν προϋπολογιστεί και πάλι περί τα 16.000.000 €). Σκέφτεται όμως κανείς και απορεί γιατί το 2018 προϋπολογίζονται δαπάνες σε τέτοια επίπεδα; Δεν θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων, από τη λειτουργία του εργοστασίου της βιοξήρανσης; Με την χρησιμοποίηση του νέου στόλου απορριμματοφόρων δεν θα παρουσιαστούν λιγότερες φθορές, εξοικονόμηση στα καύσιμα – ανταλλακτικά; Δεν θα εφαρμοστούν στοιχεία από τις μελέτες που έχει ο Δήμος για τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων και εξοικονόμηση πόρων; Μέσα από τις στοχευμένες δράσεις για την ανακύκλωση και την αύξηση του ποσοστού συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δεν θα εξοικονομηθούν επίσης πόροι; Πρέπει επίσης να γίνει ορθολογική κατανομή του προσωπικού που είναι έξοδο των ανταποδοτικών τελών. Έχουν υπολογιστεί όλα αυτά στο ύψος των εξόδων και πόσο ;

Η έκπτωση 15% που προτείνουμε (0,74/τ.μ. χαμηλός συντελεστής) θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων κατά 263.000 (τμ. κατοικιών) + 85.685€ (ελεύθεροι χώροι) + 38.990€ (από συντελεστή 1/5) = 387.675€. Με βάση τα παραπάνω τα προϋπολογιζόμενα ποσά διαμορφώνονται στα 14.112.325€ για τα έσοδα και 12.375.917€ για τις δαπάνες (αφαιρώντας το πλεόνασμα των 2.600.000€) θεωρώντας βέβαια ότι οι δαπάνες θα ανέλθουν στα 16.000.000 όπως προϋπολογίζονται. Με όσα προαναφέρθηκαν, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι τα έξοδα θα είναι ίσα ή λιγότερα με τα φετινά (περίπου 14.000.000€). Είναι εμφανές λοιπόν ότι και σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε σε επιπλέον μείωση των τελών. Δυνατότητα υπάρχει, πολιτική βούληση υπάρχει;

Οι Ενεργοί Πολίτες σας καλούν να υιοθετήσετε την πρόταση μας σήμερα και όχι όπως κάνετε με την εισήγηση σας να εφαρμόζετε σήμερα αυτά που λέγαμε και δικαιολογούσαμε, για το υλοποιήσιμο, δύο χρόνια πριν.